Bærekraft

VÅRE MÅL

Sosial

Tilby flere mennesker mer økonomiske og rike måter å leve på

Møte lite anerkjente behov med kundevennlige og samfunnssentrerte produkter. (Bærekraftsmål 11.3, 11.6, 11.7)

Bebygde miljøer som fremmer fysisk, sosial og psykisk helse. (Bærekraftsmål 3.4)

Miljø

Redusere karbonavtrykket

Innovasjon og optimalisering av bygningsdesign og -materiale. (Bærekraftsmål 12.2, 12.5, 12.8, 15.5, 15.A)

Sikre energieffektivitet og øke fornybarandelen. (Bærekraftsmål 7.2, 7.3, 7.A)

Økonomisk

Motstandsdyktige, sterke og langsiktige verdier og avkastning

Adressere systemiske utfordringer.

Ta økonomisk utgangspunkt i hele livssyklusen og en langsiktig tilnærming for å skape bedre løsninger.

 • «Å ha reel og bevisst påvirkning går til kjernen av hva NREP handler om. Vi tror at å ‘gjøre eiendom bedre’ er en stor mulighet for å berike folks liv og bidra til en mer bærekraftig verden. Vi tror også at dette også er en gyllen mulighet for vekst, stabil avkastning samt et konkurransefortrinn. Vi drives av formålet vårt og ser på det som et moralsk imperativ. Eiendomsbransjen har vært en sinke og har et kortsiktig syn på hva verdiskaping er. Vi, derimot, øyner en mulighet for å ta et langsiktig, helhetlig perspektiv som tenker nytt om kundebehov, produktløsninger og interessentsamarbeid, på en måte som skaper verdi for samfunnet samtidig som det gir økonomisk mening.»

  Claus Mathisen, CEO
 • Mål for 2025

  Til sammen 30 000 enheter. 2019-2025 adressere boligbehov blant forbigåtte grupper eller utleieenheter for lavtlønte.

 • Mål for 2025

  Redusere energi- og CO2-intensiteten i henhold til CRREMs 1,5 graders prosess.

 • Mål for 2025

  100% grønn elektrisitet.

 • Mål for 2025

  30 MW ny kapasitet for on-site fornybar.

 • Mål for 2025

  100% av alle nye utviklingsprosjekter skal være bærekraftssertifisert.

 • Mål for 2025

  100% av alle nye utviklings- og renovasjonsprosjekter skal gjennomgå livssyklusanalyse på et tidlig stadium.

Hvordan utgjør NREP en forskjell?

Når vi spør oss selv hvordan vi kan nå målene våre, så prøver vi å forstå hvordan vi kan bidra til resultater som ellers ikke ville blitt oppnådd. Når vi går fra ambisjon til handling, bidrar NREP på tre hovedmåter:

• Identifisere systemiske utfordringer som får for lite oppmerksomhet og bidra med kapital for å møte dem.

• Innovasjon for å komme opp med nye løsninger til markedet og bygge bedre kapasitet.

• Bidra med de ressursene og den operasjonelle kompetansen som kreves for å sikre utfall som ellers ikke ville funnet sted.

Prosjekt­eksempler

People in a residential area

Norra Vitsippan

Nullhus Les mer her

Norra Vitsippan

Nullhus Les mer her

Geotermisk pilot­prosjekt

Banebrytende oppvarming med null utslipp Les mer her

Geotermisk pilot­prosjekt

Banebrytende oppvarming med null utslipp Les mer her

Ressursrekkene

Gjøre avfall om til nye hus Les mer her

Ressursrekkene

Gjøre avfall om til nye hus Les mer her
windows

Upcycle Studios

Vi tar oppsirkulering til det ekstreme Les mer her

Upcycle Studios

Vi tar oppsirkulering til det ekstreme Les mer her