Kreditt

Pådriver innen grønne finansierings- løsninger

Gode finansieringsløsninger innenfor eiendom spiller en sentral rolle i utformingen av fremtidens bygde miljø.
Etterspørselen etter alternative og grønne finansieringsløsninger øker. Vi ser dermed en betydelig mulighet for å drive utviklingen av bymiljøet fremover ved å finansiere fremtidens byer, som skal bestå av eiendom som er mer effektive og robuste.

Den ledende grønne, alternative långiveren

NREP gikk inn i eiendomskredittmarkedet gjennom to-trinns oppkjøpet av Flins Capital Partners, en ledende tysk gjeldsspesialist som gir råd på senior- og mesaninlån.

Flins Capital Partners rådgir for tiden tre fond som sammen forvalter rundt 1 milliard euro, med fokus på eiendom i toppsjiktet i Tysklands største byer. Med et sterkt lokalt nettverk og et tverrfaglig team er Flins Capital Partners godt posisjonert for å betjene det strukturelle finansieringsgapet i det tyske eiendomsmarkedet.

Kommende strategier fra NREP vil være å lansere et fond som utelukkende skal ta for seg på grønne og bærekraftige lån og et annet fond som dreier seg om hele lån. Målet er å være markedsledende for bærekraftige finansieringsløsninger i Tyskland, og i tråd med FNs bærekraftsmål.