NREP hentet €900 millioner til nytt ‘evigvarende’ fond

mars 5, 2021

NREP har hentet 900 millioner euro til sitt nye fond, NREP Income+. Kapitalen er i sin helhet hentet i løpet av koronapandemien og skal investeres i middelinntektsboliger, moderne logistikkfasiliteter og sosial infrastruktur. Fondet er støttet av blant andre Novo Holdings og Bouwinvest, og to tredjedeler av midlene er allerede investert.

-Denne kapitalinnhentingen gjør NREP Income+ til det største nordiske fondet i sin klasse noensinne. To tredjedeler av fondskapitalen er allerede investert, i alle nordiske land. Denne typen fond, såkalte core-plus-fond, gjør det mulig å gå inn med svært langsiktige investeringer i underbetjente segmenter, som middelinntektsboliger, moderne logistikkeiendom og omsorgsboliger, sier Jens Petter Hagen, Partner og leder av NREP i Norge.

-Distribusjonssenteret ved Gardermoen som vi kjøpte i fjor høst er fondets største investering til nå, og har Coop som langsiktig leietaker. Dette er et av Nordens mest sofistikerte distribusjonssentre med sine 84.800 kvadratmeter, fullautomatiserte løsninger og med flere utvidelsesmuligheter. Vi har også investert i to omsorgsboliger i Stockholm-regionen, der en av dem har en barnehage i første etasje, forteller Hagen.

NREP har institusjonelle investorer, hovedsakelig pensjonsfond. Blant investorene finner vi Novo Holdings, investeringsselskapet til Novo Nordisk Fonden som er en av verdens største veldedighetsstiftelser, samt det nederlandske pensjonsfondet Bouwinvest.

-NREP er en partner som vi har kjent i noen år. De har en sterk tilstedeværelse i markeder vi liker å investere i, og har en svært god og dokumentert merittliste. NREP er også en likesinnet partner med en tydelig bærekraftsagenda og et langsiktig fokus. Dette passer vår tilnærming; våre eiendomsinvesteringer skal bidra til bærekraftig, levelige og tilgjengelige bymiljøer samtidig som pensjonsfordelene styrkes, sier Robert Koot, europeisk investeringsdirektør i Bouwinvest.

I henhold til investeringsplanen vil fondet hente tilleggskapital på løpende basis.

Published: mars, 5 2021