MARSTRAND­GATA

Til berikelse for lokal­samfunnet 

Oslos vekst gjør boligmangelen enda mer prekær. Siden det finnes lite tilgjengelig areal for boligbygging i sentrale strøk, kommer Marstrandgata 8 & 10 til å bidra med ettertraktede boliger av høy kvalitet – alt innenfor Ring 2.

Marstandgata ligger på Grünerløkka og det legges til rette for handelsvirksomhet i de nederste etasjene. Det gir prosjektet et urbant preg som bidrar til å berike det allerede populære og levende nabolaget enda mer. Ved å åpne opp etasjene på bakkeplan for mannen i gata, legger prosjektet til rette for god samhandling med omgivelsene.

Det første prosjektet i et levende og urbant område 

Grünerløkka har lenge vært en av de mest spennende bydelene i Oslo. Et rikt kultur- og uteliv i gjør området særlig populært blant unge voksne. Marstrandgata 8 & 10 er beleilig plassert i en stille gate, innenfor gåavstand fra alt Grünerløkka har å tilby.

Tomten ligger også tett på Oslos uslåelige kollektivtransport. På bakgrunn av disse attraktive særpregene har området blitt voldsomt populært over det siste tiåret, en trend som vi forventer at kommer til å fortsette. Ved å bidra med høykvalitets leiligheter og næringslokaler som legger til rette for samhandling mellom fotgjengere og bygningen, mener vi at disse hjemmene vil gjøre omgivelsene bedre og bli svært ettertraktede.

I tillegg til å være NREPs første boligprosjekt i Oslo var også dette det første prosjektet vi gjennomførte i samarbeid med Oslo House, som er en lokal eiendomsutvikler med erfaring fra flere suksessfulle fortettingsprosjekter.

Samarbeidet har som mål å anskaffe og utvikle bærekraftige boligprosjekt i storbyregionen Oslo. Ved å knytte bånd med en betydelig, lokal utvikler kommer NREP til å stå sterkt i det videre arbeidet med å utvikle attraktive hjem i en by som er i rivende utvikling.

thea

Om prosjektet

  • Prosjekttype: Byutvikling

  • Sted: Grünerløkka/Rodeløkka, Oslo

  • Størrelse: 4 000+ kvadratmeter med bolig og næringseiendom

  • Forventet ferdigstillelse: 2025

  • Utbygger og eier: NREP & Oslo House