Rekord­knusende solcelle­kraftverk

Nordens største solcelle­anlegg på tak

Takene på logistikkanlegg er ideelle for solcellekraftverk. Derfor har vi benyttet oss av disse for å forsyne grønn energi til fasilitetene, så vel som videre på strømnettet.

I tillegg til 83 000 kvadratmeter med logistikkfasiliteter i Solskenet, i Borås, installerer vi det største takbaserte solcelleanlegg i Norden noensinne.

Bidrar med 2,6 millioner kilowattimer til strømnettet

Med et området som dekker over 60 000 kvadratmeter – tilsvarende nesten ni fotballbaner – kommer systemet til å ha en kapasitet på fem MWp og det er beregnet at anlegget kommer til å produsere fire gigawattimer årlig, som tilsvarer det årlige energiforbruket til 1800 elbiler eller 800 hjem.

I tillegg til å dekke elektrisitetsbehovet til logistikkterminalen selv, viser beregninger at anlegget også kommer til å bidra med 2,6 millioner kilowattimer med solenergi til strømnettet som sådan.

Solcelleanlegget er i tråd med NREPs ambisjon om at alle bygningene i porteføljen vår skal benytte seg av 100% fornybar energi før 2025.

Om prosjektet

  • Prosjekttype: Solkraftverk på tak med en kapasitet på 5 MWp.

  • Sted: Borås, Sverige

  • Beregnet elektristetsproduksjon: 4 gigawattimer per år

  • Størrelse: 60 000 kvadratmeter

  • Eiendom: På toppen av et 83 000 kvadratmeter stort logistikkanlegg

  • Ferdigstillelse: 2020

  • “Elektrisitetsforbruket i bygninger øker, og det er åpenbart at man må redusere CO2-utslippene fra eiendom om man skal klare den grønne omstillingen. Vi ønsker å gå i front for bærekraftig utvikling i bransjen vår og har satt et klart, ambisiøst mål om at alle bygningene våre skal være forsynt med 100% fornybar energi. Dette prosjektet har sikrer reel påvirkning i tillegg til at det gir håp for fremtiden.”

    Claus Mathisen, CEO