ALTURA

Pleiehjem for velvære  

I tillegg til et økende antall mennesker som trenger omsorgshjem, har en stor andel av eksisterende omsorgsboliger begrensende muligheter for å skape avslappede og hjemlige miljøer til de eldres beste.

Altura tilbyr omsorgshjem av høy kvalitet som stimulerer til velvære for beboerne, pårørende og personalet. Prosjektets design er forskingsbasert, med et særlig fokus på demens, for å sikre at levemiljøet lar beboerne leve sunne, sosiale og fullverdige liv.

Stimulerende omgivelser

Altura-eiendommene kjennetegnes av hjemlige miljøer så vel som god framkommelighet. Designet fremmer sosial samhandling og samvær gjennom åpne landskap. Grøntområder er også prioritert. I Altura finner man oppvarmede hager som kan brukes hele året rundt, planter innendørs, samt balkonger og andre tilgjengelige uteområder.

Moderne velferdsteknologi er en integrert del av pleiehjemmene for at beboerne skal kunne leve selvstendige liv, godt hjulpet av at alt ligger til rette for at personalet skal kunne utføre oppgavene sine på best mulig måte. Arkitekturen tar utgangspunkt i at dette skal være trygge og gode hjem, og unngår den kalde, institusjonelle følelsen som kjennetegner andre omsorgsboliger.

Altura-konseptet er et resultat av forsking, fokusgrupper og erfaringen til en gruppe håndplukkede spesialister med lang erfaring fra eldreomsorg og sykepleie

For å redusere klimaavtrykket er omsorgsboligene utviklet med bærekraftige materialer og en rekke bærekraftsinitiativ som solcellepanel og energieffektive løsninger.

  • «Jeg har selv erfart hvor stressende eldreomsorg kan være, og min visjon er å modernisere utviklingen av omsorgsboliger. Vi skaper hjem for eldre hvor beboerne, ansatte, og pårørende kan leve i et godt gjennomtenkt miljø.”

    Dorotea Stellmach, tidligere sykepleier og konseptutvikler for Altura.