Løsninger

Kundebasert eiendoms­utvikling

Eiendom er verdens største produktkategori. Ironisk nok er den sannsynligvis den minst kundebaserte også. Hos NREP har vi en utypisk tilnærming. Der andre ser et formuesobjekt, ser vi et produkt – og der andre ser en leietaker, ser vi en bruker, vår kunde.

Vi bygger eiendomsløsninger basert på kundeorienterte konsepter som løser problemer og skaper ekte verdi. Alle NREPs løsninger er forskjellige, fordi de gjenspeiler forskjellige problemer og behov – de er i utgangspunktet forskjellige for hvert kundesegment de betjener. Likevel, i hjertet av alle våre løsninger, ligger en kombinasjon av ekte kundeinnsikt, et konsept som bringer merverdi til bordet og en foregangstilnærming til bærekraft.

Utforsk alle løsningene våre konseptene de tilbyr her:

 

Plushusene

Betjente bofellesskap for alle generasjoner

Logicenters

Moderne logistikkfasiliteter

Woods

Kontorer man kan blomster i – for bedrifter og ansatte

Agorahaverne

Bærekraftige bofellesskap for eldre

Altura

Omsorgshjem som stimulerer til velvære

Juli Living

Hjem for en moderne livsstil

INVELA

Bynære og fleksible lokaler

Noli Studios

Fleksible boenheter for moderne byboere

UMEUS

Studentboliger med fellesområder

Stadsdelscentrum

Lokal, uunnværlig handel

  • Fra eiendom til folk

    «Eiendomsbransjen har tradisjonelt ansett eiendom som en aktivaklasse, men når man designer eiendommer, må man ta innover seg brukerperspektivet. Troen på dette har gjort at vi har en veldig kundebasert tilnærming.”
    Claus Mathisen, CEO