Dekarbonisering av fast eiendom

Avkarbonisering av eiendomssektoren

Klimaavtrykket fra eiendomssektoren er for stort til å bli ignorert, og sektoren står for 40% av globale klimagassutslipp. Nrep ønsker å akselerere avkarboniseringen gjennom bedre måter å bygge og drifte bygninger på.

Vi tilpasser våre mål for dekarbonisering til vitenskapsbaserte mål for byggesektoren, les mer om prosessen.

Earth shots leder veien mot en karbonnøytral fremtid

Begrepet moonshot er ofte brukt for å beskrive et ambisiøst og banebrytende prosjekt. Nrep er nå involvert i tre slike prosjekter, med en tydelig målsetting om innovasjon til fordel for planeten. Vi kaller prosjektene for earth shots.

Våre earth shots er tre innovative eiendomsprosjekter som skal være helt klimanøytrale både i byggefasen så vel som i byggets livsløp – helt uten klimakompensasjon. De tre prosjektene er et boligprosjekt, et prosjekt i logistikkbransjen og et oppgraderingsprosjekt. Dette gjør at de kan sette en ny standard innenfor sine kategorier samtidig som vi beveger oss mot 2028-målet vårt.

Earth shot-prosjektene er designet slik at både planleggings- og byggefasen endres slik at man bruker de mest innovative løsningene til å forbedre klimaregnskapet.

  • “Omfanget av klimakrisens blir tydeligere for hvert år som går. Vi er stolte av at vi kan stå i bresjen for kutt av utslipp i bransjen ved å redusere klimaavtrykket og utvikle verktøy som industrien trenger. Dette vil også hjelpe oss med å nå 2028- målene våre. Vi trenger mer handling for å redde planeten vår fra den alvorlige krisen den står i, og ønsker samarbeidspartnere velkomne til å bli med på å skape en fremtid der klimanøytrale byer er en virkelighet.”

    Claus Mathisen, CEO

Vår ufullkomne reise

Nrep er stiftet på en enkel ide om at bygge- og eiendomsbransjen er klar for endring. Vi har i flere år vært en pioner innen bærekraft, og jobber hver eneste dag for å gjøre bransjen grønnere. Dette har gitt internasjonalt anerkjente resultater. Vi har laget verdens første 100% resirkulerte betongbygning, samt den første geotermiske brønnen som reduserer CO2-utslippet med 95%. Nå utvikler vi verdens største storskala eiendomsutbygging som er i tråd med alle de 17 bærekraftsmålene til FN.

For at en nølende bransje skal forandre seg, må bransjen og interessenter gå sammen for å finne gode løsninger.

Vi tilbyr åpenhet rundt hvordan vi tilnærmer oss bærekraft og deler den ufullkomne reisen vår i bærekraftsrapport.