Bedre byer

Forbedring av det urbane miljøet

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byene, som i sin tur står for mesteparten av verdens klimagassutslipp. Ettersom byene fortsetter å vokse, vil våre største miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske kamper ganske enkelt bli vunnet eller tapt i byene.

Vi investerer i det urbane miljøet i dag for å gjøre byene mer robuste, bærekraftige, rettferdige og levelige for generasjonene som kommer etter oss. Utforsk våre forretningsområder, som er skreddersydd for å møte utfordringene i alle deler av verdikjeden.