Byutvikling

Vi skaper levende byområder

Når byer vokser blir behovet for en helthetlig byutvikling mer og mer åpenbart. Uten styring risikerer man at nyutviklede byområder mangler identitet og balanse – og hvis man forsømmer eksisterende byområder risikerer man at utviklingen skjer i en ond spiral.

Byutvikling er komplekst og vanskelig å få til på en god måte. Ingen modell passer til alt. Erfaringen vår er at man trenger en tverrfaglig, samarbeidsbasert tilnærming. Forskjellige interessenter må komme sammen og ha et helhetlig blikk for å kunne erkjenne mangfoldet av elementer som legger til rette for gode liv i et nabolag. Det er lettere sagt enn gjort.

Eiendom er nesten alltid en del av løsningen på vellykket byutvikling. Hos Nrep tror vi at en god miks av urbane kvaliteter er avgjørende for å skape levelige, levende og levedyktige byområder. Vi kombinerer velutprøvde metoder, som innbydende utendørsområder, med brukerorienterte bokonsepter som bofellesskap og varierte boligtyper.

En positiv påvirkning som varer, koker ofte ned til å jobbe tett med alle interessenter og å få på plass velfungerende offentlig-privat samarbeid.

Drivere for god byutvikling

Vi erfarer at følgende ti tiltak ofte er del av vellykkede, urbane prosjekter, så vel som for nyutviklinger og å blåse liv i gamle områder:

 1. Forbedre infrastrukturen
 2. Legge til nye funksjoner
 3. Omgjøre uteområder
 4. Varierte boligtyper og eieformer
 5. Renovere og oppgradere bygninger
 6. Støtte fysiske og sosiale tiltak
 7. Inngå offentlig-privat samarbeid (OPS)
 8. Utvikle nye lokalsamfunn
 9. Diversifisere områdegrenser
 10. Bygge merkevare og attraksjoner
 • C40-samarbeid for grønne nabolag

  Urban Partners, plattformen vi er en del av, har inngått et samarbeid med den globale ordførernettverket C40 for å finansiere et nytt Green and Thriving Neighborhoods-program som skal levere et konseptbevis for 15-minuttersbyen. Det vil gi byer mulighet til å implementere ambisiøse netto null-nabolag som ivaretar menneskene som bor og ferdes der.

Samarbeid og engasjement

Nrep støtter International Federation of Housing and Planning (IFHP) og deltar I en rekke forskningsinitiativ for byutvikling, for eksempel gjennom Centre for Housing Economisc (gjennom Realdania) og Urban Land Institute.

I tillegg er Nrep er en samarbeidspartner for en rekke kommuner når det kommer til arealutvikling. Vi er også en del av byutviklingsrådet til by- og miljøbyråden til København By.

Byfornyelse i Tingbjerg

I ett av våre mest ambisiøse initiativ så langt, jobber vi med å fornye Tingjberg, et stort nabolag i København med store sosiale utfordringer. Arbeidet ledes av tidligere ordfører i Køpenhavn, Jens Kramer Mikkelsen, som nå er Nreps direktør for byutvikling. Vi har inngått et samarbeid med kommunen og selskapene som står for sosialboligene i området for å sikre en langsiktig, bærekraftig og positiv utvikling av området.

Som en del av vår helhetlige plan planlegger Nrep å bygge mer enn tusen nye, private hjem, som er designet for at ressurssterke innbyggere skal «flytte oppover» heller enn å flytte ut av området – samtidig som det tiltrekker unge familier fra resten av København-området.

 • «Mitt livsverk har handlet om hvordan vi kan utvikle yrende, inkluderende byer og nabolag. Dette er så komplekst at det gjør enhver som setter seg inn i det ydmyk, og for å lykkes er man helt avhengig av en sterk vilje til å forstå den lokale konteksten. Man er også avhengig av tverrfaglige samarbeid som kan komme opp med gode løsninger.»

  Jens Kramer Mikkelsen, tidligere ordfører i København, nå direktør for byutvikling i Nrep.

Nordhavn

Københavns mest ambisiøse byutviklingsprosjekt

Helsingfors Lufthavn

Airport area

En pådriver for vekst i Aviapolis-området