Ledelse

LedergruppeN

Claus Mathiesen, administrerende direktør (CEO)

Claus Mathiesen er administrerende direktør og partner i NREP. Han ble en del av NREP i 2009 og har vært CEO siden 2018. Før dette satt Claus i ledergruppen til en av NREPs plattformer, Pelican Self Storage. Før tiden i NREP jobbet han i Boston Consulting Group hvor han var rådgiver for flere private equity-transaksjoner i Norden, med et særlig fokus på detaljhandel, bedriftstjenester og industrisektoren. Han jobbet også med vekststrategi og virksomhetsoptimering for større selskap innen luftfart, energi, telekom og posttjenester. Tidligere var Claus en del av JP Morgans avdeling for fusjoner og overtakelser (M&A) der han særlig arbeidet med transaksjoner innenfor detaljhandel, legemiddelindustrien, og olje- og gassektoren. Claus har en M.Sc. i økonomi fra Copenhagen Business School.

claus.mathisen@nrep.com

 

Jani Nokkanen, investeringsdirektøR (CIO)

Jani Nokkanen er investeringsdirektør og partner i NREP. Han leder også selskapets investeringskomité og er fondsforvalter for NREP Nordic Strategies Funds I, II og III. I tillegg har han en hånd på rattet knyttet til de finske investeringene. Før han ble en del av NREP tilbragte Jani fem år som konsulent og prosjektleder hos Boston Consulting Group i Helsingfors og New York, hvor han fikk utstrakt erfaring innen strategi, bedriftsfinansiering og virksomhetsstyring. Han har også vært involvert i M&A-avdelingene til JP Capital, Nordic Advisor Group og Morgan Stanley. Jani har en M.Sc. i økonomi (finans) fra Helsinki School of Economics i Finland.

jani.nokkanen@nrep.com

HENRIK SKAK BENDER, driftsdirektør (COO)

Henrik Skak Bender er driftsdirektør og partner i NREP. Før tiden i NREP var Henrik konserndirektør for finans hos WS Audiology som er et av verdens tre største selskap for høreapparater. Henrik ledet også oppkjøps- og integrasjonsarbeidet knyttet til fusjonen mellom Sivantos (Tyskland) og Widex (Danmark), da disse selskapene ble til WS Audiology i mars 2019. Før han ble en del av Widex i 2013 som konserndirektør for finans jobbet Henrik i nesten fire år hos McKinsey & Co der han var leder for selskapets Global Recovery & Transformation Services med fokus på å støtte virksomheter i omstillingsperioder. Henrik startet karrieren sin med syv år hos A.P. Moller – Maersk der hans siste stilling var General Manager innen Group Strategy. Der fokuserte han på kapitalallokering, strategisk planlegging og organisatoriske prosjekt i A.P Moller – Maersk-gruppen. Henrik har en M.Sc. i anvendt økonomi og finans fra Copenhagen Business School og en bachelorgrad i matematikk fra Københavns Universitet.

henrik.bender@nrep.com

STEFAN WALLANDER, Chief Business Officer (CBO)

Stefan Wallander er Chief Business Officer og partner i NREP. Stefan er også en del av investeringskomiteen, er landssjef for Sverige og leder NREPs virksomhet knyttet til omsorgshjem. Før han ble en del av NREP jobbet han fire år hos Modern Times Group, det skandinaviske kringkastings- og underholdningsselskapet, som Senior VP, sjef for M&A og forretningsutvikling. Der ledet han en M&A-drevet omstilling fra tradisjonelle medieflater til digital underholdning og abonnementstjenester. Før MTG tilbragte Stefan tolv år innen internasjonal investeringsbankvirksomhet, hvorav åtte var i London der han jobbet for Credit Suisse, ABN AMRO og RBS. Han fikk utstrakt erfaring innen produkter som M&A, lånssyndikering, samt DCM og ECM innen telekom, media, tech, energi og ressurser, eiendom og andre industrisektorer. Stefan har en M.Sc. i finans fra Stockholm School of Economics og Ross School of Business, Michigan.

stefan.wallander@nrep.com

 

STYRET

Mikkel Bülow-Lehnsby

STYRELEDER

Mikkel Bülow-Lehsnby er styreleder, partner og medgrunnlegger av NREP. Mikkel var administrerende direktør i selskapet de første 13 årene og han har spilt en viktig rolle i å utvikle NREPs investeringsstrategi og selskapskultur, som begge er forankret i en sterk tro på at å løse problemer og å «dulte» verden i riktig retning er den beste og mest langsiktige forretningsmodellen. Mikkel konsentrerer seg for tiden om NREPs styre, samtidig som han er styreleder for «Investeringskomité 2150». Komiteen leder NREPs investeringsfond for nye teknologier som gjør eiendom bedre og byer mer motstandsdyktige og bærekraftige. Før han grunnla NREP, jobbet Mikkel med M&A, forretningsutvikling, virksomhetsstrategi og entreprenørskap hos Egmont, Goldman Sachs og i forskjellige oppstartsbedrifter i London, København, Chile og Boston. Mikkel har en bachelorgrad i International Business fra Copenhagen Business School og en MBA fra Harvard Business School.

Mikkel er også styremedlem i det globale bærekraftinitiativet «UN Live». Han sitter tilsvarende i styret til Lendanger Group, en pionér innen oppsirkulering av bygninger, og veldedighetsorganisasjonen Human Practice Foundation. Mikkel er også medlem av The Well i Charity Water, en global bistandsorganisasjon som har sikret rent drikkevann til over 11 millioner mennesker. Mikkel er en lidenskapelig investor og støtter en rekke oppstartsbedrifter som er i tråd med hans visjon for å løse problemer og dulte verden i riktig retning.

mikkel.lehnsby@nrep.com

Rasmus NørgAard

STYREMEDLEM

Rasmus Nørgaard styremedlem, partner og medgrunnlegger av NREP. Rasmus har vært NREPs investeringsdirektør sammen med Rickard S. Dahlberg i over et tiår og han har bred erfaring innenfor alle aspekter knyttet til eiendomsinvesteringer ettersom han har hatt ansvar for anskaffelser, finansiering, avtaleinngåelse, tilbørlig aktsomhet og gjennomføringsprosesser. Han har også vært aktivt involvert i forvaltning av porteføljeeiendommer. For tiden konsentrerer Rasmus seg om styrearbeidet sitt hos NREP samtidig som han utforsker hvordan privat kapital kan bidra til å adressere den voksende urbane utfordringen knyttet til uoverkommelige priser i eiendomsmarkedet. Før han grunnla NREP var Rasmus sjef for internasjonale eiendomsinvesteringer hos Nordea Asset Management & Life der han hadde ansvar for anskaffelser, avtaleinngåelse, og evaluering for eiendomsfondsforvaltere. Der førte han tilsyn med fondsverdier verdt 300 millioner euro. Før Nordea jobbet Rasmus som konsulent hos McKinsey & Co., der han var involvert i en rekke strategi-, virksomhetsutvikling- og M&A-prosesser, og jobbet særlig med store multinasjonale klienter i Danmark. Rasmus startet karrieren sin hos Unibank Markets med å gi råd til klienter om rentesikring. Han har en M.Sc. i økonomi og finans fra Københavns Universitet og University of Washington, USA.

rasmus.norgaard@nrep.com

Rickard S. Dahlberg

STYREMEDLEM

Rickard S. Dahlberg er styremedlem, partner og medgrunnlegger av NREP. Han er også sjefspartner for NREPs logistikkvirksomhet Logicenters og har tatt del i å utvikle selskapets logisitikkstrategi siden oppstarten i 2005. I over et tiår har Rickard ledet NREP i Sverige samtidig som han har vært medlem av selskapets investeringskomité og vært investeringsdirektør sammen med Rasmus Nørgaard. Han har også hatt ansvaret for anskaffelser, finansiering, avtaleinngåelse, tilbørlig aktsomhet, utførings- og exitprosesser for mange av NREPs transaksjoner. I tillegg har han vært tungt involvert i å strukturere gjeldsfinansiering og i å forvalte ervervede eiendommer. Før han grunnla NREP var Rickard også Transactions Manager hos GE Capital Real Estate i Sverige hvor han var ansvarlig for ferdigstillingen av nye investeringer i Norden. Han ledet også prosjektsamarbeidet og låneporteføljen i tillegg til å ha det overordnede ansvaret for exitstrategier og salg av eiendeler. Før dette jobbet han som prosjektleder i DTZ Capital Markets i Sverige. Rickard er byggingeniør fra Kungliga Tekniska högskolan og har en master i eiendomsinvestering og finans fra Cass Business School, London, Storbritannia.

rickard.dahlberg@nrep.com

CELIA FRANCIS

STYREMEDLEM

Celia Francis er en erfaren, formålsdrevet konsernsjef med kompetanse på teknologi. Celia var nylig administrerende direktør i Rated People, en innovativ markedsplass på nett som knytter sammen millioner av huseiere med 50 000 dyktige, lokale håndverkere over hele Storbritannia. Dette har resultert i at arbeid til 3 milliarder pund blir gjennomført hvert år. Før Cecilia gikk til Rated People, fungerte hun som administrerende direktør for spill- og nettverksselskapet WeeWorld, som har underholdt over 70 millioner brukere. Cecilia har også tidligere vært med på å øke T-Mobile’s virksomhet i Europa med 2 milliarder euro. Hun har i tillegg vært ansatt hos IDEO, verdens ledende konsulentfirma for innovasjon, og jobbet med mange av de ledende selskapene innen konsument- og tjenestesegmentet.

Celia er medformann for den digitale ledelsesgruppen H2 i London. Hun var med å grunnlegge den kvinnelige ledergruppen for teknologi og media, WITSend, og den globale ledergruppen for skogplantingsprosjekter, The Art of Forests. Celia er for øvrig også rådgiver for en rekke selskaper med fokus på bærekraftige hjem og naturlige løsninger for karbonutslipp.

Morten Beck Jørgensen

STYREMEDLEM

Morten kom til Novo Holdings i mars 2005 som investeringsdirektør for Novo Capital Investors. Han har vært administrerende partner siden 2016. Under Mortens ledelse har eiendelene som forvaltes vokst fra 30 til 75 mrd danske kroner mens teamet har økt fra tre til åtte medarbeidere. Investeringsfokuset har siden blitt utvidet fra å gjelde først og fremst offentlige eiendeler til å også innebefatte private equity og realaktiva. Før Morten ble en del av Novo Holdings jobbet han i Novo Nordisk og Nordea Markets. Han har en MSc i finans og revisjon fra Aarhus School of Business og en EMBA fra IMD, Sveits.