Ledelse

LEDERGRUPPEN

CLAUS MATHISEN, CEO

claus.mathisen@nrep.com

Jens Stender

JENS STENDER, DEPUTY CEO

jens.stender@nrep.com

HENRIK SKAK BENDER, COO

henrik.bender@nrep.com

COLIN THROSSELL, CFO

colin.throssell@nrep.com

DIDDE MARIA TRACHSEL KRISTENSEN,
HEAD OF IR

didde.kristensen@nrep.com

RUNE KOCK, CEO REAL ESTATE

rune.kock@nrep.com

JANI NOKKANEN, CIO REAL ESTATE

jani.nokkanen@nrep.com

STEFAN WALLANDER,

HEAD OF URBAN TRANSITION

stefan.wallander@nrep.com

EMANUELE BENA, HEAD OF CREDIT

emanuele.bena@nrep.com

STYRET

MIKKEL BÜLOW-LEHNSBY

STYRELEDER

Mikkel Bülow-Lehsnby er styreleder, partner og medgrunnlegger av NREP. Mikkel var administrerende direktør i selskapet de første 13 årene og han har spilt en viktig rolle i å utvikle NREPs investeringsstrategi og selskapskultur, som begge er forankret i en sterk tro på at å løse problemer og å «dulte» verden i riktig retning er den beste og mest langsiktige forretningsmodellen. Mikkel konsentrerer seg for tiden om NREPs styre, samtidig som han er styreleder for «Investeringskomité 2150». Komiteen leder NREPs investeringsfond for nye teknologier som gjør eiendom bedre og byer mer motstandsdyktige og bærekraftige. Før han grunnla NREP, jobbet Mikkel med M&A, forretningsutvikling, virksomhetsstrategi og entreprenørskap hos Egmont, Goldman Sachs og i forskjellige oppstartsbedrifter i London, København, Chile og Boston. Mikkel har en bachelorgrad i International Business fra Copenhagen Business School og en MBA fra Harvard Business School.

Mikkel er også styremedlem i det globale bærekraftinitiativet «UN Live» og sitter tilsvarende i styret i Green Building Council, Danmark. Mikkel er en lidenskapelig investor og støtter en rekke oppstartsbedrifter som er i tråd med hans visjon for å løse problemer og dulte verden i riktig retning.

mikkel.lehnsby@nrep.com

RASMUS NØRGAARD

STYREMEDLEM

Rasmus Nørgaard styremedlem, partner og medgrunnlegger av NREP. Rasmus har vært NREPs investeringsdirektør sammen med Rickard S. Dahlberg i over et tiår og han har bred erfaring innenfor alle aspekter knyttet til eiendomsinvesteringer ettersom han har hatt ansvar for anskaffelser, finansiering, avtaleinngåelse, tilbørlig aktsomhet og gjennomføringsprosesser. Han har også vært aktivt involvert i forvaltning av porteføljeeiendommer. For tiden konsentrerer Rasmus seg om styrearbeidet sitt hos NREP samtidig som han utforsker hvordan privat kapital kan bidra til å adressere den voksende urbane utfordringen knyttet til uoverkommelige priser i eiendomsmarkedet. Før han grunnla NREP var Rasmus sjef for internasjonale eiendomsinvesteringer hos Nordea Asset Management & Life der han hadde ansvar for anskaffelser, avtaleinngåelse, og evaluering for eiendomsfondsforvaltere. Der førte han tilsyn med fondsverdier verdt 300 millioner euro. Før Nordea jobbet Rasmus som konsulent hos McKinsey & Co., der han var involvert i en rekke strategi-, virksomhetsutvikling- og M&A-prosesser, og jobbet særlig med store multinasjonale klienter i Danmark. Rasmus startet karrieren sin hos Unibank Markets med å gi råd til klienter om rentesikring. Han har en M.Sc. i økonomi og finans fra Københavns Universitet og University of Washington, USA.

rasmus.norgaard@nrep.com

RICKARD S. DAHLBERG

STYREMEDLEM

Rickard S. Dahlberg er styremedlem, partner og medgrunnlegger av NREP. Han er også sjefspartner for NREPs logistikkvirksomhet Logicenters og har tatt del i å utvikle selskapets logisitikkstrategi siden oppstarten i 2005. I over et tiår har Rickard ledet NREP i Sverige samtidig som han har vært medlem av selskapets investeringskomité og vært investeringsdirektør sammen med Rasmus Nørgaard. Han har også hatt ansvaret for anskaffelser, finansiering, avtaleinngåelse, tilbørlig aktsomhet, utførings- og exitprosesser for mange av NREPs transaksjoner. I tillegg har han vært tungt involvert i å strukturere gjeldsfinansiering og i å forvalte ervervede eiendommer. Før han grunnla NREP var Rickard også Transactions Manager hos GE Capital Real Estate i Sverige hvor han var ansvarlig for ferdigstillingen av nye investeringer i Norden. Han ledet også prosjektsamarbeidet og låneporteføljen i tillegg til å ha det overordnede ansvaret for exitstrategier og salg av eiendeler. Før dette jobbet han som prosjektleder i DTZ Capital Markets i Sverige. Rickard er byggingeniør fra Kungliga Tekniska högskolan og har en master i eiendomsinvestering og finans fra Cass Business School, London, Storbritannia.

rickard.dahlberg@nrep.com

CELIA FRANCIS

STYREMEDLEM

Celia Francis er en erfaren, formålsdrevet konsernsjef med kompetanse på teknologi. Celia var nylig administrerende direktør i Rated People, en innovativ markedsplass på nett som knytter sammen millioner av huseiere med 50 000 dyktige, lokale håndverkere over hele Storbritannia. Dette har resultert i at arbeid til 3 milliarder pund blir gjennomført hvert år. Før Cecilia gikk til Rated People, fungerte hun som administrerende direktør for spill- og nettverksselskapet WeeWorld, som har underholdt over 70 millioner brukere. Cecilia har også tidligere vært med på å øke T-Mobile’s virksomhet i Europa med 2 milliarder euro. Hun har i tillegg vært ansatt hos IDEO, verdens ledende konsulentfirma for innovasjon, og jobbet med mange av de ledende selskapene innen konsument- og tjenestesegmentet.

Celia er medformann for den digitale ledelsesgruppen H2 i London. Hun var med å grunnlegge den kvinnelige ledergruppen for teknologi og media, WITSend, og den globale ledergruppen for skogplantingsprosjekter, The Art of Forests. Celia er for øvrig også rådgiver for en rekke selskaper med fokus på bærekraftige hjem og naturlige løsninger for karbonutslipp.

MORTEN BECK JØRGENSEN

STYREMEDLEM

Morten kom til Novo Holdings i mars 2005 som investeringsdirektør for Novo Capital Investors. Han har vært administrerende partner siden 2016. Under Mortens ledelse har eiendelene som forvaltes vokst fra 30 til 75 mrd danske kroner mens teamet har økt fra tre til åtte medarbeidere. Investeringsfokuset har siden blitt utvidet fra å gjelde først og fremst offentlige eiendeler til å også innebefatte private equity og realaktiva. Før Morten ble en del av Novo Holdings jobbet han i Novo Nordisk og Nordea Markets. Han har en MSc i finans og revisjon fra Aarhus School of Business og en EMBA fra IMD, Sveits.

PartnerE

ALFRED EKLÖF

Vært i NREP siden 2014
Alfred Eklöf er partner og Fund Manager for NREP Income + Fund. Siden han startet i selskapet i 2014, har Alfred ledet Logicenters team for Nordic Strategy & Transactions. Han har også stått bak en rekke eiendomstransaksjoner i Sverige i NREPs hovedsegmenter, inkludert logistikk og bolig. Alfred har hatt en avgjørende rolle i etableringen av Logicenters virksomhet. Han har også vært med å forme NREPs investeringsstrategi innen logistikk, samt bidratt til å styrke selskapets posisjon som en ledende logistikkutvikler og investor i det nordiske markedet. I tillegg har han hatt en sentral rolle i å etablere og lede NREPs investeringsmandat i core/core+ siden 2015. Nå er han altså Fund Manager for NREP Income + Fund. Før han startet i NREP, var Alfred Engagement Manager hos McKinsey & Company i Stockholm. Her arbeidet han med kunder over hele Europa med en rekke strategiske saker i sektorer som private equity, bilindustrien og teknologi. Han har en mastergrad i Industrial Engineering & Management fra Chalmers University of Technology, samt en dobbel mastergrad i Business Administration & Economics fra universitetet i Gøteborg.

alfred.eklof@nrep.com

CLAUS MATHISEN

Vært i NREP siden 2008
Claus Mathiesen er administrerende direktør og partner i NREP. Han ble en del av NREP i 2008 og har vært CEO siden 2018. Før dette satt Claus i ledergruppen til en av NREPs plattformer, Pelican Self Storage. Før tiden i NREP jobbet han i Boston Consulting Group hvor han var rådgiver for flere private equity-transaksjoner i Norden, med et særlig fokus på detaljhandel, bedriftstjenester og industrisektoren. Han jobbet også med vekststrategi og virksomhetsoptimering for større selskap innen luftfart, energi, telekom og posttjenester. Tidligere var Claus en del av JP Morgans avdeling for fusjoner og overtakelser (M&A) der han særlig arbeidet med transaksjoner innenfor detaljhandel, legemiddelindustrien, og olje- og gassektoren. Claus har en M.Sc. i økonomi fra Copenhagen Business School.

claus.mathisen@nrep.com

COLIN THROSSEL

Vært i NREP siden 2022
Colin Throssel er partner og CFO i NREP, med base på London-kontoret. Før han begynte i NREP jobbet han som Sjef for eiendom i Nuveen, og var ansvarlig for utviklingen og gjennomføringen av den regionale investeringsstrategien. Som en del av dette arbeidet forvaltet Colin 30 milliarder euro og ledet 200 ansatte. Tidligere erfaringer omfatter Global CFO i Nuveen Real Estate og TIAA Henderson Real Estate. Han har også hatt flere stillinger innen banktjenester knyttet til eiendomsutvikling, samt finansroller hos Europhypo, Erste Bank og Lehman Brothers i løpet av karrieren. Colin ble en autorisert regnskapsfører i EY i 1998 og er medlem av «Institute of Chartered Accounants of England and Wales». Han har også en bachelorgrad i engelsk og filosofi fra Universitetet i Bristol.

colin.throssell@nrep.com

DIDDE MARIA TRACHSEL KRISTENSEN

Vært i NREP siden 2015
Didde Maria Trachsel Kristensen er partner og leder selskapets team for investeringsrelasjoner. Siden hun startet i NREP, har Didde fokusert på utvikling av nye forretningsområder, nye finansieringsmuligheter og investeringsrelasjoner. Før NREP, jobbet Didde fem år som M&A Transaction Manager for det danske energiselskapet Dong Energy, hvor hun hovedsakelig arbeidet med å divestere og etablere langsiktige partnerskap med internasjonale finansielle og institusjonelle investorer i prosessen med å etablere og operasjonalisere offshore vindparker. Hun har også tidligere jobbet med boliglånfinansering i Nykredit. Hun har en mastergrad i økonomi og virksomhetsstyring fra universitet i Aarhus i Danmark.

didde.kristensen@nrep.com

Emanuele Bena, credit

Vært i NREP siden 2020
Emanuele er partner, leder for kredittvirksomhet og Head of Capital Markets. Han jobber fra London-kontoret vårt. Han har blant annet bakgrunn som Executive Director for eiendomsinvesteringer i EMEA i J.P. Morgan. I løpet av karrieren har han vært involvert i investeringer på 65 milliarder euro på tvers av markedssegmenter og land. Emanuele har en mastergrad i internasjonal finans fra Bocconi Universitetet i Milan.  

emanuele.bena@nrep.com

Gustaf Lilliehöök

Vært i NREP siden 2012
Gustaf arbeid er primært fokusert på å styrke NREPs arbeid innenfor selskapets Environmental, Social, og Governance-agenda (ESG), samt utvikle strategiske partnerskap.
 Han har tidligere jobbet syv år i International Finance Corporation – en privat investeringsgruppe i Verdensbankgruppen. Han har også arbeidet som konsulent for Oliver Wyman i Singapore, som konsulent i Russland og drevet virksomhet med investeringsbanker i Kina. Han har en bachelorgrad i økonomi fra Wharton i USA, en bachelorgrad i mandarin og internasjonale relasjoner fra Universitetet i Pennsylvania, samt en mastergrad i utviklingsstudier fra Universitetet i Uppsala.  

gustaf.lilliehook@nrep.com

HENRIK SKAK BENDER

Vært i NREP siden 2020
Henrik Skak Bender er driftsdirektør og partner i NREP. Før han kom til NREP i 2020, var han konserndirektør for finans hos WS Audiology, som er et av verdens tre største selskaper for høreapparater. 
Han har også bakgrunn fra McKinsey & Co, der han var leder for selskapets Global Recovery & Transformation Services med fokus på å støtte virksomheter i omstillingsperioder, i tillegg til syv år i A.P Moller – Maersk-gruppen. Henrik har en M.Sc. i anvendt økonomi og finans fra Copenhagen Business School og en bachelorgrad i matematikk fra Københavns Universitet. 

henrik.bender@nrep.com

JANI NOKKANEN, real estate

Vært i NREP siden 2008
Jani er både investeringsdirektør og partner i selskapet. Han leder også selskapets investeringskomité og er fondsforvalter for NREP Nordic Strategies Funds I, II og III. I tillegg har han en hånd på rattet knyttet til de finske investeringene.
 Før NREP jobbet Jani fem år som konsulent og prosjektleder i Boston Consulting Group i New York og Helsinki. Han har også vært involvert i M&A-aktiviteter da han jobbet i JP Capital, Nordic Advisor Group og Morgan Stanley. Jani har en M.Sc. i økonomi (finans) fra Helsinki School of Economics i Finland.  

jani.nokkanen@nrep.com

Jens Petter Hagen

Vært i NREP siden 2015
Jens Petter er partner og leder selskapets kontor i Oslo. Han sitter i investeringskomitéen og er sjef for fondene NSF IV og NSF V. I tillegg leder han Deals & Incubation.
Jens Petter hadde fra før ni års bakgrunn fra private equity-firmaet Advent International i London, og har tidligere også jobbet med investeringsbanker i New York og London. Han har en økonomigrad i handel fra McIntire School of Commerce ved Universitetet i Virginia, og to år med jusstudier fra Universitetet I Oslo.  

jens.petter.hagen@nrep.com

Jens Stender, Deputy ceo

Vært i NREP siden 2022
Dr. Jens Stender er Head of Global Markets og partner i NREP.. Jens har 14 års erfaring fra Egon Zehnder som partner, hvor han var Global Co-Head for Technology og Communications Practice. Hans mangeårige erfaring har gjort han til en rådgiver både ledende teknologiselskaper og globale private equity- og infrastrukturfond stoler på når de må ta viktige beslutninger. Han fokuserte hovedsakelig på områder som utvelgelse av CEOs, organisasjonsutvikling og C-level leadership succession. Jens har også tidligere vært grunnlegger og administrerende direktør for MFD Mobiles Fernsehen Deutschland i Tyskland, i tillegg til å ha jobbet som Head of M&A for Debitel AG, samt som M&A-advokat for Linklaters i Storbritannia og Tyskland. Jens har en Ph.D i jus og en MBA fra London Business School.

jens.stender@nrep.com

MIKKEL BÜLOW-LEHNSBY

Vært i NREP siden 2005
Mikkel Bülow-Lehsnby er styreleder, partner og medgrunnlegger av NREP. Han har vært i selskapet siden oppstarten i 2005. De 13 første årene var han administrerende direktør i selskapet, og har dermed spilt en viktig rolle i å utvikle NREPs investeringsstrategi og selskapskultur, som begge er forankret i en sterk tro på at å løse problemer og å «dulte» verden i riktig retning er den beste og mest langsiktige forretningsmodellen. Mikkel konsentrerer seg for tiden om NREPs styre, samtidig som han er styreleder for «Investeringskomité 2150». Komiteen leder NREPs investeringsfond for nye teknologier som gjør eiendom bedre og byer mer motstandsdyktige og bærekraftige. Før han grunnla NREP, jobbet Mikkel med M&A, forretningsutvikling, virksomhetsstrategi og entreprenørskap hos Egmont, Goldman Sachs og i forskjellige oppstartsbedrifter i London, København, Chile og Boston. Mikkel har en bachelorgrad i International Business fra Copenhagen Business School og en MBA fra Harvard Business School. Mikkel er også styremedlem i det globale bærekraftinitiativet «UN Live» og sitter tilsvarende i styret i Green Building Council, Danmark. Mikkel er en lidenskapelig investor og støtter en rekke oppstartsbedrifter som er i tråd med hans visjon for å løse problemer og dulte verden i riktig retning.

mikkel.lehnsby@nrep.com

Petri Valkama

Vært i NREP siden 2014
Petri er sjef for NREPs investeringer i Living-segmentet. Siden han kom til selskapet i 2014, har Petri hatt ansvaret for å styre og evaluere investeringer i logistikk, bolig- og utviklingsprosjekter. Den siste tiden har han stått i front i utviklingen av NREPs Serviced Living-strategi Noli Studios – hvor han har ansvaret hele veien fra idestadiet til første transaksjon.
Før han begynte i NREP, jobbet han fem år i McKinsey & Company, hvor han var sentral i lederteamet og ledet flere store prosjekter for nordiske kunder. Han har en mastergrad i forretningsstrategi og anvendt matematikk fra Aalto Universitetet.  

petri.valkama@nrep.com

RICKARD S. DAHLBERG

Har vært i NREP siden 2005
Rickard S. Dahlberg er styremedlem, partner og medgrunnlegger av NREP. Han er også sjefspartner for NREPs logistikkvirksomhet Logicenters og har tatt del i å utvikle selskapets logisitikkstrategi siden oppstarten i 2005. I over et tiår har Rickard ledet NREP i Sverige samtidig som han har vært medlem av selskapets investeringskomité og vært investeringsdirektør sammen med Rasmus Nørgaard. Han har også hatt ansvaret for anskaffelser, finansiering, avtaleinngåelse, tilbørlig aktsomhet, utførings- og exitprosesser for mange av NREPs transaksjoner. I tillegg har han vært tungt involvert i å strukturere gjeldsfinansiering og i å forvalte ervervede eiendommer. Før han grunnla NREP var Rickard også Transactions Manager hos GE Capital Real Estate i Sverige hvor han var ansvarlig for ferdigstillingen av nye investeringer i Norden. Han ledet også prosjektsamarbeidet og låneporteføljen i tillegg til å ha det overordnede ansvaret for exitstrategier og salg av eiendeler. Før dette jobbet han som prosjektleder i DTZ Capital Markets i Sverige. Rickard er byggingeniør fra Kungliga Tekniska högskolan og har en master i eiendomsinvestering og finans fra Cass Business School, London, Storbritannia.

rickard.dahlberg@nrep.com

Rune Kock, Real estate

Vært i NREP siden 2012
Rune leder vår eiendomssatsing og er partner i NREP.  Han er fast medlem av investeringskomitéen, og har det overordnede ansvaret for NREP Development Fund 1 og NREP Copenhagen Residential Fund.
Før NREP jobbet Rune som investeringssjef i ATP Real Estate. Han har også vært ni år i Catella Corporate Finance, hvor han gjennomførte transaksjoner med en totalverdi på over 1,8 milliarder euro. Han har en mastergrad i økonomi fra Copenhagen Business School og en MRICS-sertifisering fra Royal Institution of Chartered Surveyors. 

rune.kock@nrep.com

STEFAN WALLANDER, transition

Vært i NREP siden 2016
Stefan Wallander er Chief Business Officer og partner i NREP. Han har vært en del av selskapet siden 2016. Stefan er også en del av investeringskomiteen, er landssjef for Sverige og leder NREPs virksomhet knyttet til omsorgshjem.
Før NREP jobbet han fire år hos Modern Times Group som Senior VP, sjef for M&A og forretningsutvikling. Der ledet han en M&A-drevet omstilling fra tradisjonelle medieflater til digital underholdning og abonnementstjenester. Før MTG tilbragte Stefan tolv år innen internasjonal investeringsbankvirksomhet, hvorav åtte var i London der han jobbet for Credit Suisse, ABN AMRO og RBS. Stefan har en M.Sc. i finans fra Stockholm School of Economics og Ross School of Business, Michigan. 

stefan.wallander@nrep.com

Thomas Riise-Jakobsen

Vært i NREP siden 2011
Thomas er partner og rullerende medlem av investeringskomitéen. Han jobber i det danske transaksjonsteamet hvor han leder investeringer innenfor Other Segments.
Thomas har tidligere jobbet i Cuashman Wakefield, samt for TK Development i København. Han har en mastergrad i økonomi fra Aarhus Business School. I tillegg er han utdannet eiendomsmegler og har en bachelorgrad i taksering av næringseiendom fra CBS København.  

thomas.riise-jakobsen@nrep.com

TOKE SUNdeNÆS CLAUSEN

Vært i NREP siden 2015
Toke er partner og ansvarlig for NREPs investeringer i segmentet ‘Office’. Han har vært i NREP siden 2015 og har gjort flere transaksjoner på tvers av segmenter, samt vært en ledende del av å bygge NREPs ‘Office’ strategi og portefølje som forvaltes under merkevaren Woods. Tidligere jobbet Toke i Boston Consulting Group som prosjektleder, hvor han jobbet med kunder i ulike sektorer innen private equity, transport og forbruksvarer. Toke har en Master of Science i finans og økonomi fra Aarhus Universitet, Danmark.

toke.clausen@nrep.com