OM OSS

Utvikling av byrom  

Byer er dynamiske, stadig skiftende og komplekse systemer. Mesteparten av verdens befolkning bor i dag i byene, som står for 70 prosent av de globale utslippene. Byene vokser raskt, og innen 2050 forventes det at befolkningen i byene øker med nesten tre milliarder mennesker. For å få plass til alle, krever det at vi bygger byer på størrelse med New York hver eneste måned.   

Fremtidens byer står dermed overfor flere utfordringer av både miljømessig og sosioøkonomisk karakter. Det haster å ta tak i klimaendringene, sosiale faktorer, forbruk og folkehelseutfordringer som kan støtte byområdene etter hvert som de ekspanderer og utvikler seg.

NREP er sentrert rundt folk, kapital og ideer for å finne løsninger på disse brede urbane utfordringene. Med vårt kunnskapsgrunnlag innen eiendom, gjør vi det med lang forståelse for et av de mest avgjørende aspektene ved en by – det bygde miljøet.

Lær mer om hvordan vi forandrer det bygde miljøet

En urban endringsagent

Da NREP ble grunnlagt i 2005 var det tuftet på den enkle forstillingen om at eiendom, som vi ser på som verdens største produktkategori, er klar for forandring. Siden den gang har vi jobbet for å drive denne utviklingen, og forbedre det bygde miljøet til fordel for kunder, lokalsamfunn og byer.

Vi er forpliktet til å lede og trappe opp ambisjonene på veien mot en karbonnøytral sektor. Derfor har vi forpliktet oss til å dekarbonisere eiendomsporteføljen vår allerede innen 2028 – som omfatter gjelder både direkte og indirekte utslipp fra virksomheten vår, samt utslipp fra driften.

NREP har vært en banebrytende pådriver for bærekraft i det bygde miljøet i årevis. Vi har skapt verdens første 100% resirkulerte betongbygg; verdens første dype geotermiske brønn som sparer 95% CO2, og utvikler for tiden verdens første storskala eiendomsprosjekt som er tilpasset alle FNs 17 bærekraftsmål.

For å sette ytterligere fart på den den grønne omstillingen, investerer vi i grønne teknologier med potensial for å spare gigatonn med karbonutslipp. Blant eksemplene finnes en cleantech-løsning som sprøyter inn resirkulert CO2 i fersk betong, en digital tvilling som bidrar til å redusere energibruken, og kunstig intelligens som optimaliserer prosjekteringen av bygninger og urbane områder i tidlig fase.

Videre har vi som mål å støtte den grønne omstillingen ved hjelp av grønne finansieringsløsninger, samt utforske andre investeringer i grønne løsninger som støtter det urbane økosystemet.

Det finnes ingen enkel og lettfattelig løsning som forbedrer byen. Derfor investerer NREP på tvers av det urbane økosystemet for å gjøre byene mer robuste, bærekraftige, rettferdige og levelige for kommende generasjoner.

0+

tverrfaglige spesialister

0

milliarder i forvaltningskapital

0

land med NREP-kontorer

0

millioner kvm eiendom

0

teknologiselskaper som har fått støtte

0

milliard i AuM-kreditt

  • “My ambition is that we can inspire and show a different way forward. Working together with all our stakeholders, we want to create solutions that are better for this world.”

    Claus Mathisen, CEO

Privat eid, støttet av Novo Holdings

NREP er majoritetseid av seniorpartnere, og støttet av Novo Holdings, som er NREPs største enkeltaksjonær. Novo Holdings er heleid av Novo Nordisk Foundation, en av verdens største veldedige organisasjoner, som mottar alt av Novo Holdings’ overskudd. Novo investerer også i NREPs prosjekter sammen med pensjonsfond og andre institusjonelle investorer.

NREPs har en ledergruppe med administrerende direktør Claus Mathisen på toppen. Styreleder er Mikkel Bülow-Lehnsby.

  • Lederskap

    Les mer om NREPs ledelse, partnere og styre

Våre kjerneverdier

  • FORMÅL: Å forbedre menneskeskapte miljøer for å berike folks liv.

  • KULTUR OG VERDIER: Nysgjerrighet, omsorg og kunnskap – vi er en familie med driftige entreprenører som alltid vil lære.

Fortjeneste med formål

Hvert år setter vi til side 10 prosent av fortjenesten vår til N-Power-fondet, etT program som er utarbeidet for å støtte veldedig entreprenørarbeid, gjerne knyttet til eiendom. Hver NREP-medarbeider kan foreslå veldedige formål som vil kunne motta økonomisk støtte fra fondet. I tillegg kan medarbeiderne våre benytte arbeidstiden sin til å jobbe med disse prosjektene.

N-Power-fondet er også en av grunnleggerne bak Human Practice Foundation og bidrar betydelig i arbeidet og styret til denne veldedige foreningen. Fondet har også bidratt til prosjekter som gir mikrolån til entreprenører i Afrika og det innovative prosjektet UN Live, som bekjentgjør FNs bærekraftsmål.

Nylig har N-Power-fondet finansiert et botilbud for hjemløs ungdom i København, i tillegg til et program som utdanner talentfulle innvandrere til å bli Data Scientists og eksperter på maskinlæring.

NREPs historie på ett minutt

Som enhver god oppstartsbedrift ble NREP stiftet i en kjeller. For femten år siden bestemte Mikkel Bulow-Lehnsby og Rasmus Nørgaard seg for å forfølge entreprenørdrømmen sin og bygge et selskap basert på en enkel, men kraftfull idé: Eiendom er klar for endring.

Det tok ikke lang tid før Rickard Dahlberg sluttet seg til dem, og sammen grunnla de selskapet «Nordic Real Estate Partners» som skulle bli en verdidrevet, målbevisst investor. I dag har NREP et stort team fordelt over syv forskjellige land, og forvalter mer enn 5,5 millioner kvadratmeter med eiendom – Mikkel, Rasmus og Rickard er fortsatt aktive medlemmer av NREP-familien.