OM OSS

Vi gjør eiendom bedre

Vi tilbringer 90% av livet i bygninger. Eiendom er derfor livsviktig, men går også til kjernen av vår tids største utfordringer. Urbanisering og klimaendringer er blant dem. Dessverre anses ofte eiendom kun som et formuesobjekt, uten hensyn til både brukerne og samfunnet for øvrig. Derfor har eiendomsutvikling manglet innovasjon og nyskaping i flere tiår. Det er på høy tid at brukerperspektivet og grønn omstilling blir en del av sektoren.

Se hvordan vi endrer eiendom

En leder i omstillingen

NREP ble grunnlagt med den enkle ideen om at eiendom – som vi ser på som verdens største produktkategori – er klar for omstilling. Vi jobber for denne omstillingen ved å ta hensyn til byer, lokalsamfunn og kunder når vi driver eiendomsutvikling.

Vi vil lede og akselerere reisen mot en karbonnøytral sektor, og vi skal avkarbonisere eiendomsporteføljen vår i god tid før IPCCs dato for klimanøytralitet i 2050. Vi skal bli klimanøytrale allerede innen 2028, noe som omfatter utslipp fra både bygging og drift av byggene.

NREP har vært en bærekraftspionér i en årrekke. Lenge før oppsirkulering ble populært, bygde vi verdens første bygning av 100 prosent gjenvunnet betong – for tiden utvikler vi verdens første storskala eiendomsprosjekt som er i tråd med alle FNs 17 bærekraftsmål. Vi har etablert det største solcelleanlegget på tak i hele Norden, og verdens første dypbrønn for geotermisk energi som reduserer CO2-utslippene med 95% på en av logistikkterminalene våre.

NREP ble grunnlagt i 2005. I dag er vi sett på som den ledende og mest innovative eiendomsinvestoren i Norden. Vi tror på langsiktig verdiskaping og vi tar alltid utgangspunkt i helheten når vi investerer, utvikler og drifter de brukerbaserte eiendomsløsningene våre.

0

tverrfaglige spesialister

0+

eiendomsinvesteringer

0

milliarder euro under forvaltning

0

millioner kvm under forvaltning

0

eiendomsinvesteringer er gjennomført i 2021

  • “My ambition is that we can inspire and show a different way forward. Working together with all our stakeholders, we want to create solutions that are better for this world.”

    Claus Mathisen, CEO

Privat eid, støttet av Novo Holdings

NREP er majoritetseid av seniorpartnere, og støttet av Novo Holdings, som er NREPs største enkeltaksjonær. Novo Holdings er heleid av Novo Nordisk Foundation, en av verdens største veldedige organisasjoner, som mottar alt av Novo Holdings’ overskudd. Novo investerer også i NREPs prosjekter sammen med pensjonsfond og andre institusjonelle investorer.

NREPs har en ledergruppe med administrerende direktør Claus Mathisen på toppen. Styreleder er Mikkel Bülow-Lehnsby.

  • Lederskap

    Les mer om NREPs ledelse, partnere og styre

Våre kjerneverdier

  • FORMÅL: Å forbedre menneskeskapte miljøer for å berike folks liv.

  • VÅR VISJON: Vi gjør eiendom bedre. Vi gjør dette gjennom å bringe sammen gode ideer og solid innsikt med tålmodig kapital og nyskapende folk.

  • KULTUR OG VERDIER: Nysgjerrighet, omsorg og kunnskap – vi er en familie med driftige entreprenører som alltid vil lære.

Fortjeneste med formål

Hvert år setter vi til side 10 prosent av fortjenesten vår til N-Power-fondet, etT program som er utarbeidet for å støtte veldedig entreprenørarbeid, gjerne knyttet til eiendom. Hver NREP-medarbeider kan foreslå veldedige formål som vil kunne motta økonomisk støtte fra fondet. I tillegg kan medarbeiderne våre benytte arbeidstiden sin til å jobbe med disse prosjektene.

N-Power-fondet er også en av grunnleggerne bak Human Practice Foundation og bidrar betydelig i arbeidet og styret til denne veldedige foreningen. Fondet har også bidratt til prosjekter som gir mikrolån til entreprenører i Afrika og det innovative prosjektet UN Live, som bekjentgjør FNs bærekraftsmål.

Nylig har N-Power-fondet finansiert et botilbud for hjemløs ungdom i København, i tillegg til et program som utdanner talentfulle innvandrere til å bli Data Scientists og eksperter på maskinlæring.

NREPs historie på ett minutt

Som enhver god oppstartsbedrift ble NREP stiftet i en kjeller. For femten år siden bestemte Mikkel Bulow-Lehnsby og Rasmus Nørgaard seg for å forfølge entreprenørdrømmen sin og bygge et selskap basert på en enkel, men kraftfull idé: Eiendom er klar for endring.

Det tok ikke lang tid før Rickard Dahlberg sluttet seg til dem, og sammen grunnla de selskapet «Nordic Real Estate Partners» som skulle bli en verdidrevet, målbevisst investor. I dag har NREP et stort team fordelt over syv forskjellige land, og forvalter mer enn 5,5 millioner kvadratmeter med eiendom – Mikkel, Rasmus og Rickard er fortsatt aktive medlemmer av NREP-familien.