Pådriver for reell endring

Eiendom spiller en stor rolle i våre urbane liv. Bygninger er ikke bare murstein og mørtel, men der vi bor, jobber og leker. Det er innenfor husets fire vegger at vi tilbringer mesteparten av våre liv. Den akselererende urbaniseringen skaper et enormt behov for å bygge og optimalisere eiendommer som møter byenes fremtidige behov. Og det er viktigere enn noen gang at vi gjør det på riktig måte.

Byenes rivende utvikling byr nemlig på utfordringer. Eiendom står for 40 % av de globale karbonutslippene, noe som er en trussel for den fremtidige generasjonen. Eiendom blir ofte sett på som et produkt og en miljøutfordring, men vi glemmer behovene til menneskene som skal bruke eiendommer og samfunnene rundt. Vi mener disse utfordringene er for store til å ignorere.

Derfor har vi bygget Nrep, en forpliktet eiendomsinvestor som løser reelle problemer for å oppnå langvarig endring. Vi har påtatt oss rollen som endringsagent, og vi har investert med overbevisning og i samarbeid i mer enn et tiår for å sikre at kapital ikke bare er egnet for profitt, men også egnet til formål. Vi er til for å få til endringer i eiendomssektoren for både mennesker og planeten. Vår tilnærming bygger på tre pilarer:

Avkarbonisering i storskala og flytte industrien fra å bidra til vår generasjons største utfordring, til å bli en del av løsningen. Med mange års erfaring fra pionerprosjekter som utforsker måter å eliminere CO2-utslipp øker vi vår innvirkning gjennom kommersiell skala med løsninger for avkarbonisering. Dette gjør vi for å akselerere endring i industrien. Vår forpliktelse til avkarbonisering er presserende, langsiktig og reell.

Investere i det som betyr noe for alle interessenter og tenke nytt om hvordan eiendom kan løse reelle behov. Skreddersydde hjem for studenter, familier og eldre. Effektivisere logistikken for at samfunnet skal fungere. Utvikle arbeidsplasser som legger til rette for at selskaper skal blomstre. Skape både rom og steder der folk føler seg vel og inkludert. Vår investeringsstrategi er avhengig av medvind, muliggjort av markedsinnsikt og langsiktig kapital.

Være til stede lokalt og samarbeide for maksimal innvirkning. Hvert land, hver by og hvert samfunn er ulike. Vi opererer derfor med et lokalt team med stor forståelse for lokale behov, interessenter og kontekst. Og fordi å tenke helhetlig er viktig for å forstå alle dimensjonene av urbane nabolag, samarbeider vi med likesinnede partnere for økt innvirkning, samtidig som selskapet vårt vokser.

Med solid gjennomføringsevne og tillitt hos lokalsamfunn og investorer, er Nrep et team av gründere som ønsker å gjøre en forskjell. Vi er ledet av et sterkt sett av nordiske verdier, sentrert rundt en omsorgsfull, nysgjerrig og tillitsfull kultur.

 

0+

tverrfaglige spesialister

0

milliarder i forvaltningskapital

0

millioner kvm eiendom

0

land med Nrep-kontorer

  • “We have built a real estate investor committed to solving real problems for lasting change. Taking on the role of a change agent, we have been investing with a conviction and in collaboration for more than a decade, ensuring capital is not only fit for profit, but fit for purpose. .”

    Rune Kock, CEO

En del av Urban Partners

Nrep er en del av Urban Partners, en paraply av visjonære investeringsstrategier formet rundt urban problemløsning. Med 21 milliarder euro under forvaltning, investerer plattformen i eiendeler, selskaper, teknologier og løsninger. Urban Partners eksisterer for å drive fremgangen til byer og borgere ved å investere for å bidra til å løse de mest presserende urbane problemene, og forener innsikt, interessenter og kapital i det urbane økosystemet, og den langsiktige positive effekten er en del av den attraktive avkastningen plattformen leverer.

Urban Partners investerer via en gruppe strategier. I tillegg til Nrep er de resterende to selskapene:

2150 er et venturekapitalfirma som investerer i bærekraftig omforming av det brede bymiljøet.

Velo Capital tilbyr fleksible løsninger for eiendomskreditt, og hjelper kundene med å fokusere på bærekraftige eiendeler.

Våre kjerneverdier

  • FORMÅL: Vi driver reell endring innen eiendom, for mennesker og planeten.

  • KULTUR OG VERDIER: Nysgjerrighet, omsorg og kunnskap – vi er en familie med driftige entreprenører som alltid vil lære.

  • Misjon: Investere for å tenke nytt – og avkarbonisere – eiendom.

Nreps historie på ett minutt

Som enhver god oppstartsbedrift ble Nrep stiftet i en kjeller. For femten år siden bestemte Mikkel Bulow-Lehnsby og Rasmus Nørgaard seg for å forfølge entreprenørdrømmen sin og bygge et selskap basert på en enkel, men kraftfull idé: Eiendom er klar for endring.

Det tok ikke lang tid før Rickard Dahlberg sluttet seg til dem, og sammen grunnla de selskapet «Nordic Real Estate Partners» som skulle bli en verdidrevet, målbevisst investor.

I dag har Nrep et stort team fordelt over syv forskjellige land, og forvalter mer enn 5,5 millioner kvadratmeter med eiendom – Mikkel, Rasmus og Rickard er fortsatt aktive medlemmer av Nrep-familien