Segmenter

INNOVATIV EIENDOM FOR BYER

Mange nordeuropeiske hovedstader vokser i et høyt tempo, og med det følger også en rekke utfordringer. Vårt fokus er å svare på behovene som langsiktige strukturelle og demografiske trender fører til, gjennom å skape bedre eiendomsløsninger med et brukerorientert tankesett.

For å bidra til et mer bærekraftig samfunn som det er godt å leve i, tenker vi nytt om brukerbehov, produktløsninger og interessentinvolvering. Vi er ute etter å skape merverdi ved å prioritere sluttbrukerens behov. Da har vi en stor påvirkningskraft på lokalsamfunn samtidig som vi opprettholder et lavt klimaavtrykk.

Andre segmenter

Vi deltar også i lokale utviklingsprosjekt som går utover hovedsegmentene våre – så lenge vi kan hjelpe til å skape levende miljøer og lokalsamfunn.