Bolig 

En pådriver for bærekraftig og urban livsstil

I rasktvoksende hovedsteder i Norden blir mangelen på boliger bare større og større. Samtidig har mange nordiske byer satt seg ambisiøse nullutslippsmål. Etterspørselen etter bærekraftige bygninger – både på byggestadiet og i drift – er derfor høyere enn noen gang før.

Vårt fokus er å utvikle bærekraftige og kostnadseffektive utleieboliger til høy kvalitet i Nordens hovedsteder og byer, særlig for det prismessige midtsjiktet. Vi inngår gjerne samarbeid, og vi utforsker og drar nytte av det siste innen teknologi og digitalisering for å skape langsiktige boligløsninger som samtidig oppnår størst mulig verdi – for kunden, lokalsamfunn og byer.

Norra Vitsippan

People in a residential area

Nullhus

Ressursrekkene

Gjøre avfall om til nye hus