Eiendom

Nyskapende eiendom for byene  

Mange hovedsteder i Nord-Europa vokser raskt, som skaper flere utfordringer. Vårt fokus er å møte behov som oppstår som følge av strukturelle og demografiske trender, ved å skape bedre eiendomsløsninger.

For å bidra til et mer bærekraftig og sunt samfunn skal vi tenke nytt om kundebehov, produktløsninger og hvordan vi løser utfordringer i fellesskap. Vi vil tilføre verdi ved å prioritere sluttbrukerens behov. På den måten kan vi påvirke lokalsamfunnene i positiv retning samtidig som vi redusere klima- og miljøavtrykket.

KUNDEBASERT EIENDOMS­UTVIKLING

Eiendom er verdens største produktkategori. Ironisk nok er den sannsynligvis den minst kundebaserte også. Hos Nrep har vi en utypisk tilnærming. Der andre ser et formuesobjekt, ser vi et produkt – og der andre ser en leietaker, ser vi en bruker, vår kunde.

Vi bygger eiendomsløsninger basert på kundeorienterte konsepter som løser problemer og skaper ekte verdi. Alle Nreps løsninger er forskjellige, fordi de gjenspeiler forskjellige problemer og behov – de er i utgangspunktet forskjellige for hvert kundesegment de betjener. Likevel, i hjertet av alle våre løsninger, ligger en kombinasjon av ekte kundeinnsikt, et konsept som bringer merverdi til bordet og en foregangstilnærming til bærekraft.

Utforsk alle løsningene våre konseptene de tilbyr her:

Altura

Omsorgshjem som stimulerer til velvære

INVELA

Bynære og fleksible lokaler

Plushusene

Betjente bofellesskap for alle generasjoner

UMEUS

Studentboliger med fellesområder

Woods

Kontorer man kan blomster i – for bedrifter og ansatte

Et utvalg av vårt arbeid

Utforsk noen av Nrep sine eiendomscaser 

  • Fra eiendom til folk

    «Eiendomsbransjen har tradisjonelt ansett eiendom som en aktivaklasse, men når man designer eiendommer, må man ta innover seg brukerperspektivet. Troen på dette har gjort at vi har en veldig kundebasert tilnærming.”
    Rune Kock, Real Estate CEO