Logistikk

Fleksible, moderne og effektive

Byer som vokser i rivende fart, endrede forbruksmønstre samt oppmerksomhet rundt verdikjeders klimaavtrykk har økt etterspørselen etter fleksible, effektive og bærekraftige logistikkeiendommer.

Sammen med kommuner og logistikkoperatører tar vi tak i eiendomsutfordringene som moderne logistikk møter. Fleksibilitet, bærekraft og robotisering er høyt på agendaen vår. På sentrale steder i hele Norden tilbyr vi moderne distribusjonssentre og terminaler med cross-docking-løsninger til logistikkselskap og eierne av transportgodset. Slik støtter vi veksten deres og lar dem bli enda mer effektive.

DLS Bålsta

Illustration of a top modern logistics facility

Banebrytende og automatisert logistikk