Omsorg

Vi skaper rom for omsorg

En økende og eldre befolking skaper enda større behov for offentlige velferdstjenester i Norden. Særlig befolkningsgruppen over 80 år er forventet å vokse betydelig over de neste årene. Dessverre er eksisterende eldrehjem ofte gamle og utdaterte. Det er dermed et skrikende behov for flere moderne eldrehjem i Norden.

Vi støtter kommuner og private velferdstilbydere i å dekke dette gapet. Vi bygger pleiehjem og omsorgsboliger nøye utviklet i tråd med brukergruppens behov og ønsker. Ved å ta utgangspunkt i brukerne, designer vi lokalmiljøer som legger til rette for velvære, tett i samspill med moderne løsninger for digitalisering og velferdsteknologi.

HOME – VR research

Kunstig virkelighet gjør det mulig med bedre pleiehjem

Sisjödal

Sisjödal care home

Fremtidssikre omsorgshjem i Gøteborg

Solhaga­parken

Brukerbasert pleiehjemdesign