HOME – VR research

Optimale pleiehjem gjennom VR 

Med mål om å utvikle de beste pleiehjemmene, både for beboerne og pleiehjelperne, har vi satt i gang prosjektet «HOME» – Housing Optimisation Mesaure for Elderly.

I samarbeid med den SaaS-baserte plattformen Spinview, som lager virtuelle tvillinger, og øyesporings­leverandøren Tobii, utvikler vi et digitalt analyseverktøy som bruker teknologi for kunstig virkelighet («virtual reality», VR) til å identifisere hvilke elementer i en bygning som fremmer velvære. Målet er å skape et digitalt verktøy som kan brukes i utviklingen av pleiehjem.

Utprøving av virtuelle miljøer 

Forskningsprosjektet skal munne ut i en skalerbar metode for planlegging og utforming av pleiehjem, med høyest mulig komfort innenfor en kostands- og ressurs­effektiv ramme.

Analyseverktøyet bruker VR-teknologi til å finne ut av hvordan forskjellige befolknings­typer, sånn som helsepersonell og sykehjemsbeboere, fungerer i forskjellige miljøer. For å måle hva som utløser følelser og fremmer velvære, brukes øyesporings­teknologi for å følge øyebevegelser og den galvaniske hudreaksjonen (GSR) for å beregne svette, som er et mål på følelsesreaksjoner. Ved å kombinere disse to metodologiene kan vi få en bedre forståelse for sammenhengen mellom det folk oppfatter visuelt og hvordan de reagerer følelsesmessig.

Kort om forskningsprosessen:

Steg 1:  
Kvantitative metoder som GSR og øyesporing brukes sammen med kvalitative metoder (spørreskjemaer) for å teste hvordan deltakerne oppfatter omgivelsene deres i eksisterende pleiehjem 

Steg 2:  
Den samme utprøvingen skjer, men i en virtuell framstilling av et foreslått pleiehjem på en datamaskinskjerm.

Steg 3: 
Resultatene krysseksamineres for å lage en VR-modell som kan erstatte det ekte pleiehjemmet – dette steget lar oss justere for hvor godt et VR-miljø faktisk kan representere et fysisk miljø.

Samarbeid er avgjørende for innovasjon 

Prosjektet er støttet av Formas strategiske innovasjonsprogram ved navn Smart Built Environment. Dette programmet har også som mål å bidra med raskere, mer bærekraftige og kostnadsseffektive velferdsbygninger basert på mulighetene som digitalisering tillater.

Totalt sett møter sammensetningen av forskerteamet kravene til innovasjons­programmet og utløser derfor støtte: Spinviews VR-teknologi og teknologiplattform, Tobiis øyesporings- og fangstteknologi for adferdsdata, og Alturas ekspertise på å utvikle pleiehjem. Sammensetningen skaper et bredt spekter av relevant og faglig ekspertise.

  • “I dag er det ingen standardisert måte å teste menneskelige nevrofysiologiske reaksjoner i pleiehjem eller fysiske bygninger som sådan. Her har vi muligheten til å bygge et gangbart verktøy som kan sikre at pleiehjem blir bygget på en best mulig måte. Både som forsker og menneske setter jeg stor pris på å få være med på å utvikle miljøer som fremmer helse og velvære, og som er forskningsbaserte.”

    Katarina Gospic
    hjerneforsker og direktør for nevrovitenskap hos Spinview.
  • “Evnen til å teste ut forskjellige modeller på designstadiet lar oss velge de løsningene som bidrar best til helse og et godt arbeidsmiljø, før vi implementerer disse i en fysisk bygning. Dette sikrer enda bedre ressurseffektivitet og gir oss vitenskapelig basert innsikt i hvordan vi bør utforme morgendagens pleiehjem.”

    Dorotea Stellmach