Ressursrekkene

Bære­kraftige boliger 

Byboere er i større og større grad ute etter å leve ansvarsfulle, bærekraftige liv med så lite klimapåvirkning som mulig.

Ved å sette en ny standard for bærekraftige boliger har vi bygget Ressursrekkene i København. Disse er delvis bygget med oppsirkulerte materialer som treverk fra Københavns T-bane, murstein fra Carlsberg-bryggeriet og restprodukter fra parkettprodusenten Dinesen.

Gjennom Ressursrekkene støtter vi både en bærekraftig og inklusiv livsstil. Den felles borggården, med containere hvor man kan resirkulere avfallet sitt, og det grønne taket er naturlige samlingssteder for beboerne. Med et gjennomgående fokus på å redusere CO2-utslipp både i byggings- og driftsfasen, har Ressursrekkene allerede vært til inspirasjon for resten av eiendomsbransjen.

Murstein fra de historiske Carlsberg-bryggeriene

I gamledager var mørtelen mellom mursteinene ofte sterkere enn selve mursteinen. Derfor er det i mange tilfeller umulig å skille hver enkelt murstein fra mørtelen, som gjør det vanskeligere å resirkulere dem.

Av denne grunnen har mursteinen som blir brukt i Ressursrekkene blitt kuttet ut i moduler på én kvadratmeter. Disse har så blitt prosessert og stablet oppå hverandre for å skape vegger for den nye bygningen. Denne innovative tilnærmingen gjør det mulig å resirkulere og gi mursteinen mange nye liv istedenfor ett, noe som reduserer klimagassutslippet fra byggefasen.

 

Slående nedgang i klimagass­utslippene

Nrep er alltid ute etter å bli en global pionér innenfor bærekraftig eiendom – med Ressursrekkene har vi utforsket mulighetene for å bruke oppsirkulert materiale i byggefasen. 

Vi har utført livsløpsanalyser (LCA) og livskostnadsanalyser (LCC) av utbyggingen og tallene viser gode utsikter for å oppskalere bruken av oppsirkulert materiale.

Ser man utelukkende på materialbruken fører Ressursrekkene til en reduksjon i CO2-utslippene på 12%. Ser man på utslippene fra hele byggeprosessen og drift over 50 år er tallet på 29%.

Om prosjektet

  • Prosjekttype: Bolig

  • Sted: Ørestad, København, Danmark

  • Bærekraftsprofil: Utstrakt bruk av oppsirkulert materiale, slik som fasader laget av gjenvunnet murstein og overskuddstreverk, hvor sistnevnte også blir brukt for takterrassene og paviljonger.

  • Størrelse: 9 148 kvadratmeter – 29 rekkehus og 63 leiligheter

  • Ferdigstillelse: 2019

  • Utbygger og eier: Nrep/AG Gruppen

  • Arkitekten: Lendager

  • Entreprenør: AG Gruppen

  • Ingeniørkonsulent: Moe