UN17 village

Ruvende ambisjoner

Mange moderne byboere ønsker å leve attraktive, ansvarlige og bærekraftige liv med så liten negativ påvirkning på klimaet som mulig. Samtidig er ensomhet et voksende problem i store byer der mange, tross høye befolkningstall, føler seg isolerte og alene.

FNs 17 bærekraftsmål forsøker å forbedre folks fysiske så vel som psykiske livskvalitet. Med UN17 Village bygger vi en enhetlig bygning som er et ambisiøst forsøk på å inkludere alle FNs 17 bærekraftsmål i ett enkelt prosjekt.

Et landemerke for fremtiden

Når det står ferdig vil UN17 Village ruve som et betydelig landemerke både for Nreps ambisjoner og visjoner knyttet til miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, og for hele Ørestad i København.

Ved å anvende moderne, digitale verktøy bygger vi en velanalysert og gjennomtenkt konstruksjon med de mest klimavennlige løsningene som finnes. De fem bygningene, svøpt i forskjellige farger, komplementerer hverandre, men hver og en av dem er målrettet forskjellige grupper med leietakere – unge arbeidstakere i etableringsfasen, familier i alle aldre så vel som eldre. Prosjektet inneholder små leiligheter som passer for enslige, hjem som kombinerer arbeid og fritid, og mer tradisjonelle familiehjem.

Bygningene er gruppert rundt fellesområder som en bespisning for beboere og besøkende, et helsehus med tjenester for innbyggernes velvære og et helsesenter med treningsanlegg, basseng og badstue. Det vil også være et senter som fungerer som et samlingspunkt for folk som engasjerer seg i sirkulær- og delingsøkonomien.
 

Innvirkning og sertifisering

For å operasjonalisere FNs 17 bærekraftsmål har disse blitt sammenstilt i seks hovedkategorier – biologisk mangfold, lokalsamfunn, helse, materialer, vann og energi.

Under hver av disse kategoriene har Nrep evaluert et stort sett med mulige initiativer for å finne de mest virkningsfulle tiltakene. Basert på en betydelig ekstrainvestering har vi valgt ut omtrent 100 initiativer som bidrar til å realisere de ruvende bærekraftsambisjonene til dette prosjektet.

Et særlig fokusområde er å senke C02-utslippene knyttet til utbyggingen. Vi forventer at C02-avtrykket vil bli redusert med 30-40% i fire ut av de fem bygningene, takket være et byggesystem som i stor grad er basert på høykvalitets treverk og lettfasader.

I den femte bygningen og i hele prosjektets fundament vil vi, sammen med sementprodusent Aalborg Portland,for første gang i større skala bruke en ny type betong, FutureCem, som reduserer CO2-utslipp med opp til en tredjedel.

OM PROSJEKTET

  • Prosjekt type: Byutvikling – 5 boligeiendommer samlet i ett lokalsamfunn

  • Lokasjon: Ørestad, København, Danmark

  • Bærekraftsprofil: Forespurte sertifiseringer: DGNB Platinum og Gold, DGNB Heart, Well. 100% fornybar elektrisitet

  • Størrelse: 35 000 kvadratmeter med boareal, mer enn 500 utleieboliger fra 40-100 kvadratmeter

  • Arkitekter: Lendager og Aarstiderne

  • Ingeniørkonsulent: Moe

  • Digitalt designverktøy basert på kunstig intelligens: Spacemaker