UN17 village

Skyhøye ambisjoner

Hver eneste måned bygges det en ny New York City i verden, og det anslås at 70 prosent av verdens befolkning vil bo i urbane områder om bare 30 år. Det blir en stor utfordring å bygge boliger for de milliardene av mennesker som vil bo i byene. Men å sikre bolig er langt fra det eneste problemet forbundet med skiftet i hvor mennesker etablerer seg. I tillegg til at flere flytter til byene, øker også luft-, lys- og støyforurensning, ulikhet, ensomhet, stress, logistiske utfordringer – og andre uforutsette problemer.

Vi kan ikke fortsette å bygge som vi har gjort til nå. Menneskeskapte klimaendringene er ikke lenger en hypotese eller et urovekkende fremtidsbilde. Det er en realitet hvor byggebransjen er en av de største bidragsyterne. Hos Nrep tror vi at endring er mulig. Vi mener at vi sammen kan ta initiativ til en bevegelse som kan revolusjonere byggebransjen og gjøre byggesektoren til en positiv bidragsyter inn mot en bærekraftig fremtid. En fremtid både for mennesker og naturen vi er en del av.

FNs bærekraftsmål (SDG) ble lansert for å forbedre både de sosiale og fysiske omgivelsene til mennesker over hele verden. Gjennom prosjektet vårt “UN17 Village” har vi forent alle de 17 bærekraftsmålene i en konstruksjon – kombinert med de høyeste standardene innen helse og bærekraft. Vi mener resultatet er den mest ambisiøse tilnærmingen til bygging noensinne.

Du kan lese mer om prosjektet på UN17 Village’s hjemmesider her.

Landemerke for fremtiden

Når prosjektet står ferdig, vil UN17 Village være et betydelig landemerke, både for Nreps ambisjoner og visjoner på hele bredden av bærekraft, også for hele Ørestad i København.

Ved hjelp av moderne digitale verktøy har vi bygget en grundig analysert og gjennomtenkt konstruksjon. Bygningene har fem forskjellige farger som komplementerer hverandre, og hver av dem er rettet mot forskjellige grupper av leietakere, fra unge nyutdannede som ennå ikke har etablert seg, til familier i alle aldre, og til seniorboliger. Det er alt fra små leiligheter som passer for enslige, til boliger som kombinerer arbeid og fritid, samt mer tradisjonelle familiehjem.

Bygningene er oppført rundt fellesområder, som takterrasser, et drivhus, en felles spisesal, et verksted og et delt fasilitetssenter. Målet er at disse fasilitetene skal fungere som samlingssteder og inspirere til en mer bærekraftig livsstil i tråd med den sirkulære økonomien.

Innflytelse og sertifisering

Vi har utviklet en helhetlig tilnærming til bærekraft gjennom valg av materialer, energi, vann, biologisk mangfold, helse og samfunn. Gjennom en tilleggsinvestering i prosjektet har vi identifisert rundt 200 spesifikke tiltak som styrker våre skyhøye ambisjoner om å innfri FNs bærekraftsmål.
Ett av tiltakene er bruk av en ny type sement, FutureCem, som slipper ut 30 prosent mindre CO2 enn vanlig sement, Et annet tiltak er bruk av tre i det strukturelle rammeverket i en av bygningene. I tillegg fra byggematerialer, er hele spekteret av bærekraft viktig for oss, som å designe et fellesområde som oppfordrer til sosialisering, og at plantelivet og dyrelivet rundt bygningene trives.

Ambisjonen er at UN17 Village i Ørestad skal bli den første av mange UN17 Villages over hele verden, og at konstruksjonen skal markere begynnelsen på en mer bærekraftig bevegelse i de miljøene vi bygger og livene de rommer. For å sikre at våre initiativer holder høy kvalitet, har vi arbeidet grundig for å oppnå sertifiseringene DGNB Gold, Platinum og Heart, WELL, samt den frivillige bærekraftsklassen.

OM PROSJEKTET

  • Prosjekt type: Byutvikling – 5 boligeiendommer samlet i ett lokalsamfunn

  • Lokasjon: Ørestad, København, Danmark

  • Bærekraftsprofil: Forespurte sertifiseringer: DGNB Platinum og Gold, DGNB Heart, Well. 100% fornybar elektrisitet

  • Størrelse: 35 000 kvadratmeter med boareal, mer enn 500 utleieboliger fra 40-100 kvadratmeter

  • Arkitekter: Lendager og Sweco

  • Ingeniørkonsulent: Artelia

  • Digitalt designverktøy basert på kunstig intelligens: Spacemaker