Plus­husene

Betjente bofellesskap for alle aldre

Et økende antall mennesker er interesserte i å bo i bærekraftige og betjente bofellesskap på tvers av aldre. Det er likevel vanskelig å finne slike botilbud i dag.

Plushusene tilbyr moderne bofellesskap med et bredt tjenestetilbud, alt plassert i bærekraftige rekkehus og leiligheter nær vakre naturområder, og alltid tett på kollektivtransport og byområder. Hvert av Plushus-stedene har store «felleshus» i tillegg til utendørsfasiliteter, grøntområder og lekeplasser. Utviklingen av et nytt Plushus-sted er ofte gjort i nært samarbeid med lokale myndigheter. Alle bygningene er sertifisert og bygget med kvalitetsmaterialer, bærekraft og beboernes behov i mente.

Betjente løsninger

Byggkonseptet “Plushus” baseres på det beste fra bofellesskap og tar innover seg folks behov for privatliv og friheten til å leve slik man vil.

For å støtte ønsket om å delta i fellesaktiviteter inkluderer Plushus-konseptet en vert som skal legge til rette for de aktivitetene som beboerne måtte ønske – alt fra yogatimer og løpegrupper, til middagsselskap og filmkvelder – eller hva enn nye, lokale tradisjoner som de lokale Plushus-fellesskapene er ute etter.

Per dags dato jobber vi med å etablere ti-tolv Plushus-fellesskap rundt omkring i Danmark gjennom et prosjektsamarbeid med CASA Group.

Good friends laughing and talking while preparing meals at table full of vegetables and pasta ready for cooking in kitchen