Norra vitsippan

Nullutslipps­boliger

Siden 40 prosent av alt energiforbruk i Europa kan knyttes til bygg- og anleggssektoren, er vi fast bestemte på å bli en global foregangsaktør innenfor bærekraftig eiendomsutvikling.

Norra Vitsippan-prosjektet utenfor Stockholm er således i spydspissen for våre grønne ambisjoner. Vi bruker prefabrikkerte byggmoduler i tre siden dette betydelig reduserer karbonavtrykket. Vi kombinerer også jordvarmepumper, solfangere og solceller for å oppnå både netto nullforbruk av energi, samt for å minimere livstidsutslippene fra bygningen. Det betyr at eiendommene produserer like mye energi som de bruker på et år.

Fokus på Bærekraft og modulbaserte bygg

I Salem, et lite, familievennlig forsted 30 minutter utenfor Stockholm, utvikler vi til sammen syv bygninger og 108 leiligheter. Prosjektet benytter seg av moderne byggmoduler i tre for å dra nytte av fordelene ved fabrikkproduksjon og bærekraftige materialer.

Prosjektet oppnår målet om netto nullutslipp delvis gjennom et hybridsystem av sol- og jordenergi der varmen fra solfangere på tre av bygningene lagres og brukes til å øke temperaturen på jordvarmen i tillegg til å varme opp vann. For å fullstendig oppnå netto nullforbruk av energi er det også solceller på fire bygninger som produserer elektrisitet til drift og leilighetene. Overskuddselektrisitet blir formidlet til strømnettet og det vil også bli installert ladere for elbiler i fremtiden.

Om prosjektet

  • Prosjekttype: Boliger

  • Sted: Salem, nært Stockholm, Sverige

  • Bærekraftsprofil: Bygget med treverkskjerne og grensesprengende hybridsystem for sol- og jordvarme som sikrer netto nullforbruk av energi.

  • Størrelse: 108 leiligheter, syv bygninger

  • Utbygger: Skanska Hyresbostäder

  • Ferdigstillelse: 2021

Hyss (hybrid solar system) for netto nullforbruk av energi

Termisk energi fra solfangere lagres direkte i varmetanker. I syv til åtte måneder av året klarer solanleggene alene å varme opp tankene til over 60ºC uten tilleggsenergi fra varmepumpen.

Når varmepumpen er i bruk, benytter den seg av lokal fotovolatisk energi så langt det er mulig i tillegg til å forhåndsvarme væsken fra solfangerne før den går inn i pumpen. Når varmtvannsberederen er ferdig oppvarmet brukes solvarmen til å frakte overskuddsvarme tilbake til borehullet eller jordsløyfen.

På denne måten gjenvinnes temperaturen i det termiske batteriet enda raskere og fører til at varmepumpen er mer effektiv. Effektiviseringspotensialet er opptil to ganger høyere enn normale jordvarmepumper.

  • «Med Norra Vitsippan ønsket vi å bidra med attraktive og tilgjengelige boliger i Stockholms-området, hvor det er stor boligmangel. I tillegg ønsket vi å skyve på grensene for hvordan boliger kan utvikles på en klimasmart måte.»

    Rickard Langerfors