Real Estate tech

Teknologier for å gjøre eiendom bedre

“Deep tech”, eller “dyp-teknologi”, som kunstig intelligens, har et enormt potensial for å løse urbane utfordringer ved å gjøre eiendom mer bærekraftig, effektiv og brukerorientert. Likevel har eiendomsbransjen manglet innovasjon i lang tid, og det er få om noen næringer som bruker mindre ressurser på forskning og utvikling enn bygg- og anleggsbransjen.

Vi har mål om å være på teknologifronten i eiendomsbransjen, med løsninger som har en skalerbar og merkbar påvirkning på bygninger og miljøet rundt. Vi investerer i selskaper og teknologier, og har som kjennemerke at vi alltid tar i bruk ny teknologi i prosjektene våre og i bygningene vi drifter.

Les om noen eksempler under.

Vi skaper bedre bygninger med Spacemaker