Urban Partners skal utvikle nytt rammeverk for grønn omstilling i bygg- og eiendomssektoren med SBTi

januar 31, 2024

•  Urban Partners er et av 15 selskaper i verden som deltar i testingen av SBTIs nye retningslinjer for bygg- og eiendomssektoren med utgangspunkt i Nreps erfaring innen bærekraftige bygg.

• Bygg- og eiendomssektoren står for nær 40 prosent av globale klimagassutslipp, og SBTi utvikler nå et vitenskapsbasert rammeverk som skal støtte den grønne omstillingen innen eiendom.

Oslo, 29. januar 2024 – Urban Partners skal som del av Science Based Targets-initiativet (SBTi) teste ut et rammeverk som skal hjelpe bedrifter på tvers av bygg- og eiendomssektoren med å sette mål som er i tråd med vitenskapsbaserte metoder for avkarbonisering. Initiativet skal gjøre det mulig å oppfylle 1,5°C-målet i Parisavtalen. Urban Partners bidrag er hovedsakelig forankret i Nreps portefølje på 8 millioner kvadratmeter og erfaring som en bærekraftsdrevet eiendomsinvestor og -utvikler.

Som et av 15 selskaper i verden har Urban Partners blitt valgt ut til å teste og gi innspill til SBTis Buildings Guidance and Target Setting Tool som inneholder vitenskapsbaserte målsettingsmetoder, verktøy og veiledning for bedrifter i bygg- og eiendomssektoren og andre interessenter.

Det siste året har Urban Partners jobbet for å etablere et rammeverk for måling av klimagassutslipp som er basert på utkastet til SBTi Buildings Sector Guidance. Fremover vil Urban Partners dele data og kunnskap og identifisere mulige forbedringer som kan gjøres i SBTi.

– Gapet mellom hvordan bransjen presterer og hvor vi må være for å nå 1,5°-målet i Paris-avtalen vokser, og det må vi gjøre noe med. Vi er avhengig av at alle stiller seg bak grønne rammeverk og tiltak. Initiativet fra SBTi  har potensial til å få oss tilbake på riktig spor. I årevis har Urban Partners utforsket innovative utslippsreduserende tiltak og forsøkt å inspirere industrien til å gjøre det samme. SBTi blir en viktig del av det arbeidet fremover, sier Jens Stender, Co-CEO Urban Partners.

Nrep gjør flere tiltak på tvers av eiendomsporteføljen for å redusere utslipp fra drift og utvikling. Det inkluderer blant annet å utforske hvordan man kan øke bruken av lavkarbonmaterialer i bygningene, og nylig hvordan man kan doble produksjonen av fornybar energi på stedet. Livssyklusvurderinger i designfasen utføres for alle nye utviklingsprosjekter, og 92 prosent av porteføljens bygninger har allerede avkarboniseringsplaner på plass.  Nreps forpliktelse til å forbedre kvaliteten på utslippsdataen har dessuten resultert i innsamling av sanntidsdata for rundt to tredjedeler av bygningene.

– Ingen kan oppnå målene alene. Samarbeid og tilpasning er avgjørende for at vi skal kunne utvikle et rammeverk for beste praksis som samler oss rundt et felles mål. Vi ønsker å bidra med vår kunnskap og erfaring inn i et globalt samarbeid som bidrar til at vi tar fart og sikrer kraft bak de utvalgte initiativene, sier Elisabeth Hermann Frederiksen, leder for bærekraft i Urban Partners.

Rammeverket utvikles av Science Based Targets-initiativet (SBTi), som er et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund (WWF) og We Mean Business Coalition. Målet er å gjøre det mulig for bedrifter over hele verden å gjøre det klimavitenskapen krever: å halvere utslippene innen 2030 og oppnå netto-null før 2050. Det er en ambisjon Frederiksen oppfordrer bygg- og eiendomssektoren til å henge seg på.

– Bedrifter rundt omkring i verden står overfor en bratt, men viktig læringskurve. Vi oppfordrer eiendomsselskaper, byutviklere, byledere og andre interessenter til å samle seg rundt arbeidet rundt vitenskapsdrevne initiativer, slik som dette fra SBTi.

Ambisjonene for Nrep-porteføljen vil bli tilpasset i henhold til det kommende SBTi Buildings Guidance and Target Setting Tool.

Published: januar, 31 2024