INVELA

Fleksible nærings­lokaler

Urbanisering dytter småindustri ut av byene. Etterspørselen etter fleksible lokaler er likevel høy. INVELA tilbyr brukerorienterte og fleksible løsninger innenfor en eiendomskategori som tradisjonelt har manglet fokus på bærekraft og kundebehov.

Skreddersydde fasiliteter

INVELAs ‘flex space’-lokaler kan huse en rekke typer bedrifter innenfor produksjon, verksted, lagerhus, småindustri og kontorer. Gjennom bynære fasiliteter byr INVELA på fleksible og skreddersyde løsninger for bedrifter i nesten alle næringer.

Alle INVELA-lokalene har selvsagt klimavennlige driftsprogram som senker bygningens miljøavtrykk og leietakernes energiutgifter.

Dette banebrytende prosjektet utvikles for tiden i Stockholm og Uppsala i Sverige, og er et samarbeid mellom Nrep og 3Dens Fastigheter.