STADSDELS­CENTRUM

Lokal, uunnværlig varehandel

Lokale handelssentre spiller en viktig rolle for forstadsområder, men mange av dem har blitt forsømt over flere tiår.

På bakgrunn av de utappede verdiene i disse områdene, hjelper Stadsdelscentrum lokale, unnværlige handelssentre med å blomstre, noe som blåser nytt liv i lokalsamfunn.

Oppfyller hverdagsbehov

Stadsdelcentrum fokuserer på å skape levende, tilgjengelige og trygge bysentermiljø, og tilbyr innbyggerne en rekke tjenester sånn som helseklinikker, skoler, matbutikker, og attraktive boliger.

Lokalsentrene betjener hverdagsbehovene til innbyggerne i voksende forsteder til Stockholm, og har en positiv innvirkning på beboerne, forretningene og kommunene der de er. Stadselcentrum utvikler fasilitetene med et langsiktig perspektiv og i samarbeid med nøkkelinteressenter.

For å aktivt bidra til bærekraftig byutvikling forsikrer Stadselcentrum at klimaavtrykket blir forminsket gjennom ressurs- og energieffektive løsninger. Alle sentrene drives med 100% fornybar energi.

Standsdelscentrum fokuserer på voksende regioner i Stor-Stockholms-området og er et prosjektsamarbeid mellom Nrep og Grandholm Gruppen.