Nrep blir eiere av utleieboliger i Trondheim

desember 8, 2020
Camp Trondheim

Nordens ledende eiendomsinvestor, Nrep, har kjøpt en boligportefølje bestående av ti eiendommer i Trondheim av AHA Eiendom AS. Ambisjonen med anskaffelsen er å bidra til gode utleieboliger til leietakere i trondheimsmarkedet med fokus på god forvaltning av eiendomsmassen og tett oppfølging av beboerne.

Nrep er en stor utvikler og eier av både logistikk, omsorgseiendommer og boliger i hele Norden, og gjør med denne transaksjonen sin første investering i utleieboliger i Norge.

“Denne investeringen er i tråd med Nreps strategi om å eie gode utleieboliger i de store byene i Norden. Trondheim har et spennende boligmarked som på utleiesiden er svært dynamisk på grunn av alle studentene i byen, noe som også gjør behovet for gode utleieboliger ekstra sterkt. Eiendommene Nrep har kjøpt av AHA er i en særdeles god stand og har en svært høy utleiegrad, og det er åpenbart at AHA bryr seg om at beboerne i deres eiendommer skal ha det bra. AHA har et veldig dyktig forvaltningsteam, og vi er derfor stolte over at de vil fortsette å forvalte eiendommene og beboerne også under vår eierperiode”, sier Stian Juul Bøe Sørensen, Investment Manager i Nrep.

Selgeren av porteføljen er AHA Eiendom AS, som driver med utvikling og forvaltning av både bolig- og næringseiendom i Trondheim og på Brekstad. Selskapet har i dag 11 ansatte, og eier og utvikler næringsprosjekter i Trondheim sentrum, Rotvoll og Brekstad, i tillegg til å forvalte boligeiendom.

Investeringen er en del av en større satsing på boligutleie, og Nrep vil søke å kjøpe flere boligeiendommer for utleie i de store byene i Norge i tiden fremover.

Published: desember, 8 2020