Nrep kjøper 579 studentboliger på Nardo i Trondheim

oktober 28, 2021

Nær 600 høymoderne studentboliger med over 800 sengeplasser skifter nå hender. Heimdal Bolig og Øvre Rotvoll overlater eierskapet av ettertraktede studentboliger i Trondheim til Nrep.

Heimdal Bolig har stått for utviklingen og utbyggingen av Campus Life bestående av to studentboligprosjekter med adresse Nardobakken 3 og 4. Nardobakken 4 er ferdigstilt og sto klart til bruk ved semesterstart sommeren 2020 med 222 studentboliger. Nardobakken 3, som utgjør ytterliggere 357 studentboliger, er under bygging og skal være klar til innflytting ved semesterstart høsten 2022.

Nrep tar nå over studentboligene og vil drifte dem videre. Studentboligene har gode løsninger for fellesområder som møterom, lesesaler, samlingsrom for aktivitet og samvær, samt betjent resepsjon. Prosjektene har en god variasjon av forskjellige leiligheter fra enroms- til store femroms leiligheter, som vil dekke varierende behov og ønsker hos studentene.

Studentboligene ligger sentralt på Nardo med kort gangavstand til NTNU. Nærheten til NTNU har gjort studentboligene ettertraktet, og det er allerede en lang venteliste.

– Vi er svært glade for at Heimdal Bolig og Øvre Rotvoll har gitt oss tilliten til å overta Nardobakken 3 og 4, som vi tror kan bli en viktig del av stedsutviklingen på Nardo og et viktig tilskudd til Trondheim som studentby, sier Jannick Huseth.

– Politikere er opptatt av at det er mangel på studentboliger. Det er vi enige i og vi ønsker en bedre dialog med politikere om hvordan vi kan bidra til å løse denne utfordringen, sier Jens Petter Hagen.

Roar Munkhaugen i Heimdal Bolig deler begeistringen for transaksjonen.

– Med 579 moderne studentboliger og over 800 nye senger klare fra høsten 2022 får Trondheim et stort løft på tilbudssiden med moderne og trygge boliger nært NTNU. Gjennom første driftsår har Nardobakken 4 vist at det er et stort behov for studentboliger med høy kvalitet og moderne standard nært campus. Med flere hundre på ventelister så merker vi en stor etterspørsel etter de studentboligene vi har utviklet. Nrep er en solid og tung aktør, som har lang erfaring med å eie og drifte bygg. Vi er helt sikre på at Nrep er riktig eier for å kunne ivareta studentboligene på en trygg og god måte for leietakerne.

Pangea Project Finance har bistått med tilrettelegging av transaksjonen, Wikborg Rein og Arntzen de de Besche har vært juridisk rådgiver for henholdsvis Nrep og Heimdal/Rotvoll.


Om Heimdal Bolig

Etablert 1982 under Heimdal Gruppen paraplyen. Eies i dag av Roar Munkhaugen (80 %) og Børge Aunaas (20 %). Er Trondheims største boligbygger med over 20 % markedsandel de siste 10 år, samt lang og bred erfaring med eiendomsutvikling. Heimdal Bolig har stått for mange av byomformingsprosjektene i byen og har også bygd Norges største passivhusprosjekt på 450 boliger. Heimdal Bolig har prosjekter i de fleste bydeler i Trondheim både på egen kjøl, og i samarbeid med andre. Selskapet er blant annet involvert på Nyhavna, EC Dahls og Brøset. Selskapet har tidligere utviklet og bygd Persaunet studentby.

Om Nrep

Nrep er en av Nordens ledende eiendomsutviklere og har vært en foregangsutvikler innenfor bærekraftig byutvikling. Nrep har forpliktet seg til å være utslippsnøytrale innen 2025, noe som er førende for alle Nrep sine investeringer og utviklingsprosjekter.

Nrep har sitt utspring fra Danmark, og har i dag kontorer i Norge, Sverige, Finland, Storbritannia og Polen.

Published: oktober, 28 2021