Nrep tar ansvar på veien mot karbon-nøytralitet med løfte om å gjøre eiendomsporteføljen fullverdig karbonnøytral innen 2028

oktober 29, 2021

2028-løftet, lansert I forkant av COP26, er en potensiell gamechanger for industrien i kraft av å være en akselerert handlingsplan som sikter på karbonnøytralitet uten karbonkompenasjon flere år før IPCCs målsetning

Den ledende nordiske eiendomsinvestoren Nrep har forpliktet seg til å være karbonnøytrale innen 2028 uten å karbonkompensere, som inkluderer både utslipp fra driften og i konstruksjonsmaterialer. Erklæringen styrker Nreps posisjon som en av verdens mest innovative, bærekraftige og sosialt ansvarlige investorer, gjennom å lede overgangen til de nye løsningene som trengs for å redusere klimaendringer.

Claus Mathisen, CEO i Nrep, sier: «Fra å utvikle det største nordiske takbaserte solcelleanlegget til å bruke karbonholdig betong, har Nrep alltid presset grensene når det kommer til bærekraftig innovasjon og investeringer, og vi har ingen planer om å roe ned. For å oppnå de ambisiøse målene vi har satt, er vi nødt til å utvikle flere nye teknologier parallelt og i skala, og vi håper å kunne vise industrien hvordan dette kan gjøres.»

“Eiendomsbransjen må ta sitt ansvar i den globale klimadiskusjonen og være både ansvarlige og proaktive; Jeg håper at den alvorlige situasjonen vi står overfor vil akselerere et ønske i bransjen om å etterlate seg en mer positiv sosial og miljømessig verden – noe Nrep har tatt til orde for i mange år»

Nrep er det største miljøet for eiendomsinvesteringer i Norden, med rundt 12.5 milliarder euro under forvaltning, og har lenge vært bransjeledende innenfor grønne initiativer som har bidratt til å gjøre regionen ledende på bærekraft også i en global sammenheng. Når vi nærmer oss COP26, er selskapet stolt av å annonsere sin ambisjon om å bli den første internasjonale eiendomsinvestoren med en karbonnøytral portefølje, i god tid før IPCCs målsetning om karbonnøytralitet i 2050.

Som en del av å nå målsetningene har Nrep tatt i bruk bærekraftsverktøyene til Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM), som sørger for håndfaste forskningsbaserte målsetninger for hver enkelt eiendomssegment og region. Initiativet er støttet av et team eksklusivt dedikert til dette formålet, som har satt de følgende målene innen 2023, som demonstrerer ambisjonene:

  • Redusere karbonutslipp fra byggematerialene med opp til 30% fra 2020-nivå på nye Nrep-utviklingsprosjekter
  • Redusere minst 50% av karbonutslipp fra driften fra 2020-nivå

De viktigste verktøyene for å oppnå disse reduksjonene vil være å anvende internprising på karbon sammen med å utnytte innovative teknologier som Nrep tidlig har tatt i bruk:

  • Alle utviklingsprosjekter vil gå gjennom tidligfase livssyklus-analyser for å legge grunnlag for design- og materialvalg som reduserer fotavtrykket fra materialvalg
  • Ta i bruk fornybar energi for å generere karbonnøytral strøm og oppvarming, som drastisk reduserer karbonutslipp fra driften

Det er likevel sannsynlig at det vil være restutslipp, og Nrep vil derfor tidlig igangsette initiativer for å fange CO2 gjennom virkningsfulle initiativer som lokal skogplanting

Videre vil Nrep innen 2025 ha fullført tre store, karbonnøytrale innovative eiendomsutviklingsprosjekter. Disse karbonnøytrale prototypene – et boligprosjekt, et logistikkprosjekt og et kontorprosjekt – vil fungere som en standard og rettesnor for alle utviklingsprosjekter på vei mot 2028-målsetningen. Gjennom å bygge på teamets erfaring med å investere i bærekraftig teknologi, vil hele byggeprosessen bli rekonstruert ved å ta i bruk de mest innovative løsningene for å identifisere og løse problemene som skaper CO2-utslipp. For å fostre innovasjon ønsker Nrep å arbeide open-source gjennom å dele fremgang og læringspunkter underveis, og oppmuntrer sine bransjekollegaer til å gjøre det samme, slik at vi kan akselerere bransjens reise mot karbonnøytralitet.

Claus Mathisen, CEO i Nrep, legger til: «Klimakrisens skala blir mer og mer tydelig for hvert år som går. Vi er stolte av å ta steg mot å redusere eiendomsbransjens påvirkning på planeten gjennom å utvikle de skalerbare løsningene industrien trenger, som vil hjelpe oss å møte vårt ambisiøse 2028-mål»

«Utfordringen skal ikke bli undervurdert, men vi vet at eiendomsbransjen har en enorm rolle å spille i overgangen til en karbonnøytral økonomi og det har vært veldig oppmuntrende å se bransjen klare for å handle i forkant av COP26. Men løfter alene er ikke nok – vi trenger vesentlig mer handling for å beskytte planeten vår fra de alvorlige klimaendringene og inviterer partnere til å slå følge med oss i denne bevegelsen for å gjøre karbonnøytrale byer en virkelighet. «

Nrep har lenge vært en pioner innen bærekraftig eiendom, som har hatt en sentral rolle i selskapets verdiskapningsstrategi. Banebrytende initiativer så langt innebærer bruken av karbonnøytral geotermisk varme, verdens første 100% resirkulerte bygning av betong og «FN17-byen», det første store utviklingsprosjektet som støtter alle FNs 17 bærekraftsmål. Selskapet har nylig annonsert fullført kapitalinnhenting på 268 millioner euro til det bærekraftige teknologifondet 2150, hvorav de fem første investeringen har potensialet til å redusere over 1.6 gigatonn med CO2-utslipp.

Published: oktober, 29 2021