Nytt Nrep-fond henter over 40 milliarder og blir størst i Europa, vil investere i Norge

mai 25, 2023

Foto: Logistikkbygg i Moss, en av investeringene til NSF V

Overtegnet etter enorm interesse fra investorer

Urban Partners annonserer i dag at de har samlet inn 3,65 milliarder euro, eller omtrent 40 milliarder norske kroner, til investeringer som skal gjøres fra sin nordeuropeiske eiendomsvirksomhet, Nrep. Til tross for et utfordrende globalt kapitalmarked, førte Nreps veldokumenterte strategier, pipeline, geografisk fokus og bækraftsambisjoner til enestående etterspørsel fra investormarkedet. Det nye fondet, NSF V, blir dermed det største value-add fondet med Europa som satsingsområde.

Gjennom NSF V investerer Nrep i undertjente eiendomssegmenter over hele Norden og utvalgte nordeuropeiske markeder. Fokus er på bolig, moderne logistikkfasiliteter, omsorgsboliger og kontorer, hvor selskapet kan skape verdier gjennom kundesentrerte og bærekraftige løsninger. NSF V vil utnytte Nreps kapabiliteter i segmenter støttet av strukturell medvind, og dra nytte av virksomhetens dype lokale tilstedeværelse og erfaring for å finne muligheter innenfor sine strategiske segmenter. Fondet ledes av Norgessjef i Nrep, Jens Petter Hagen.

Jens Petter Hagen, Norgessjef, Nrep, sier: “Den betydelige størrelsen til NSF V gjør det mulig for Nrep å påvirke hele sektoren i riktig retning. Vi ønsker å sette et positivt og offensivt eksempel med vårt fokus på kundesentrerte eiendomsstrategier og avkarbonisering av sektoren. Gjennom vår satsing på segmenter med strukturell medvind og positive demografiske trender klarer vi å skape verdier på tvers av sykluser, samtidig som vi ønsker å bevise den kommersielle oppsiden i overgangen fra brun til grønn eiendom. Investeringskapasiteten i det nye fondet stiller oss i en unik posisjon til tross for makroøkonomiske forstyrrelser, og vi står klare til å investere når attraktive muligheter oppstår.”

Det nye value-add fondet er det femte og største i NSF-serien. Investorsammensetningen består hovedsakelig av pensjonsfond, forsikringsselskaper og statlige formuesfond, hvor brorparten er eksisterende Urban Partners-investorer. Fondet ble betydelig overtegnet, og hadde en samlet etterspørsel fra investorene på over 4,2 milliarder euro, eller nærmere 50 milliarder norske kroner.

Claus Mathisen, CEO, Urban Partners, sier: “Den enorme interessen for NSF V i et utfordrende økonomisk klima er et bevis på forgjengernes merittliste og Urban Partners sin ambisjon om å skape mer grønne og levedyktige byer. Med Nrep har vi bevist den kommersielle oppsiden som følger med å være en pådriver for endring i nesten to tiår, blant annet gjennom viktige initiativer innen avkarbonisering og i møte med andre samfunnsutfordringer.”

NSF V har en spennende kvalifisert pipeline og har allerede investert omtrent en tredjedel av kapitalen. Blant de 33 investeringene finner vi blant annet de første boligene til OsloBolig, en unik koalisjon innen den tredje boligsektoren med Oslo kommune og andre partnere, og de nykjøpte næringsbyggene på Akersgata 51 og Tordenskiolds gate 6 som ble offentliggjort tidligere denne måneden.

Published: mai, 25 2023