Today, we are excited to be part of a big announcement: the launch of Urban Partners

mai 5, 2023

Urban Partners lanseres for en radikal ny tilnærming for eiendomsinvesteringer


• Ny plattform opprettet for å kombinere investeringer og ekspertise på tvers av eiendom, venturekapital, private equity og kreditt for å møte de sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer byene står overfor.

• Eiendomsinvestor Nrep, venturekapitalfirma 2150, den etablerte kredittplattformen Velo Capital, og den nye private equity-investoren Luma Equity bringes sammen under nye Urban Partners, som forvalter eiendeler til en verdi av 21 milliarder euro.

• Den integrerte tilnærmingen gjør at Urban Partners kan møte de komplekse utfordringene verdens byer står overfor.

• Dedikert og konstruktiv kapital som nå er tilgjengelig for investering i eiendeler, selskaper og teknologier som vil akselerere avkarbonisering og endre urbane nabolag i samarbeid med byene.

Urban Partners lanseres i dag av Nrep og en gruppe med investeringsselskaper som oppfordrer eiendoms- og byutviklere til radikale endringer i sin tilnærming til investeringer og måling av avkastning. Det er nødvendig for å bedre gjenspeile kompleksiteten i urbane økosystemer.

Investeringene kommer til å fortsette å gjøres gjennom de respektive selskapene, hvor Nrep vil fortsette som eiendomsselskapet, men samles nå under paraplyen Urban Partners. Dette sikrer en verktøykasse som gir mulighet til å løse de utfordringene byene står overfor.

I en kommentar til lanseringen hadde Norgessjef i Nrep, Jens Petter Hagen, følgende å si:

– Lanseringen av Urban Partners representerer nye investeringsmuligheter og et nytt ambisjonsnivå. Den integrerte tilnærmingen hvor vi kombinerer ekspertise fra eiendom, privatkapital og kreditt gjør det mulig å møte komplekse utfordringer som avkarbonisering, rimelige boliger, helse, biologisk mangfold, effektivitet, og infrastruktur i byene. Det er ingen som kan løse dette på egen hånd, og for å lykkes er vi avhengig av at alle drar i samme retning.

Han følger opp med at Nrep kommer til å fortsette å være tyngdepunktet i Norge og at Nrep skal vokse de neste årene i det norske markedet. Urban Partners vil gi Nrep nye verktøy og kunnskap for å lykkes med den grønne omstillingen.

Byer forbruker mesteparten av verdens ressurser, står for mesteparten av de globale utslippene, og er hjemsted for halvparten av verdens befolkning. Likevel fortsetter venturekapital og private equity-finansiering å allokeres disproporsjonalt, og sektorer som står for mer enn halvparten av globale utslipp (bygninger og industri) tiltrekker seg bare 13 prosent av investeringene.

– Bygninger og industri står for mer enn halvparten av de globale utslippene, men tiltrekker seg kun en åttendedel av kapitalen. Hvis vi skal nå netto null trenger vi en massiv omfordeling av kapital. Urban Partners gir oss den beste muligheten til å skalere de selskapene og eiendommene som kommer til å ha størst påvirkning på de viktigste bærekraftsutfordringene vi står overfor, sier Hagen.

Urban Partners kombinerer betydelige investeringsbeløp og ulike typer kapital som gjør at man i større grad evner å se helheten i hva som kreves for å avkarbonisere og revitalisere bymiljøet, i stedet for at man bare ser eiendom eller teknologi isolert sett.

Urban Partners består av Nrep (en av Europas største eiendomsinvestorer), 2150 (et venturekapitalselskap med fokus på grønn omstilling), Luma Equity (en privat equity-aktør som vil investere i selskaper som reduserer karbonutslipp) og Velo Capital (en finansieringsleverandør som hjelper kunder med å akselerere overgangen til bærekraftig drift).

Lanseringen av Urban Partners utgjør den første dedikerte samlingen av slik konstruktiv kapital – og hvor avkastningen måles gjennom faktisk effekt i tillegg til profitt.

Nrep har allerede forpliktet seg til å oppnå netto nullutslipp innen 2028, og IPCC fremhevet nylig at utslippene må kuttes med nesten halvparten innen 2030. Nå ber Urban Partners andre investorer om å anerkjenne behovet for en ny tilnærming for å få fart på overgangen til mer bærekraftige byer.

Styreleder i Urban Partners, Mikkel Bülow-Lehnsby, hadde følgende å si om lanseringen:

– Vi lanerte Urban Partners for å bygge bro mellom interessene til mennesker, byer og kapital. Et misforhold mellom disse har ført til en utilstrekkelig, og noen ganger til og med skadelig, utvikling av det urbane økosystemet – byspredning, segregering og stadig økende karbonutslipp er konsekvensen. Vi ønsker å starte en ny æra hvor delte visjoner gir delte fordeler. Med vår finansielle tyngde og ekspertise innenfor byutvikling skal vi løse det største problemet vi har, nemlig hvordan vi gjør det mulig for oss å leve i byene våre også på lang sikt.