Geo­termisk pilot­prosjekt

BANE­­BRYTENDE OPPVARMING MED NULL UTSLIPP

For å utvikle lavutslippsoppvarming har NREP gjennomført et pilotprosjekt for mellomdype geotermiske nullutslippssystemer ved vårt logistikkanlegg i Koskelonkuja, FinlandPilotprosjektet innebar å utvikle et mellomdypt geotermisk varmesystem som både kan varme opp og kjøle ned store eiendomskomplekser på en tilnærmet utslippsfri måte. 

Koskelonkuja_property

Rimelig og utslippsfri varme

Utviklet av QHeat, kan denne løsningen produsere opptil 40 ganger mer termisk energi enn konvensjonell jordvarme. Boringen begynte i slutten av juli 2019, og brønnens varmeproduksjon begynte i januar 2020.  
 
Det er anslått at Koskelonkujas mellomdype jordvarmeløsning kan produsere mer enn 1 000 megawattimer med energi per år, som tilsvarer varmeforbruket til omtrent tre leilighetsbygninger. Systemet dekker 60-80% av det 16 000 kvadratmeter store logistikkanlegget og teknologien gjør det også mulig å kjøle ned eiendommen på sommeren.  

Om prosjektet

  • Prosjekttype: Pilotprosjekt for et mellomdypt, nullutslipps jordvarmesystem i urbane områder

  • Plassering: Koskelonkuja logistikkanlegg, Espoo, Finland

  • Oppvarmingskapsitet: 20,000 kvadratmeter

  • Årlig innsparing: 45-50,000 euro

  • Ferdigstillelse: 2020

  • Innvirkningspotensial: I Finland gir dyp jordvarme potensialet til å redusere CO2-utslipp med 95% og redusere energiutgifter med 20% sammenlignet med vanlig oppvarming.

En grønn framtid under føttene våre

Mellomdyp jordvarmeproduksjon tillater tilnærmet utslippsfri oppvarming og avkjøling for større eiendomsutviklingsprosjekter der det ellers ikke er mulig å benytte seg av kraftproduksjon med lave utslipp, sånn som i fortettede byområder.

Avansert boreteknologi og varmeutvinningsmetoder gjør det mulig å bruke to kilometers dype brønner til å dekke brukernes energibehov, fordi slike dybder har en tilstrekkelig høy temperatur. Varmerørene som senkes ned i borehullene er isolert med vakuumteknologi – noe som minimerer varmetapet. Effektive varmepumpesystemer av industriell størrelse, som ligger nært sluttbrukeren, gjør også gjenvinning av spillvarme økonomisk lønnsomt og praktisk.

  • “Oppvarming av bygninger står for ca. en fjerdedel av det totale energiforbruket, og mesteparten av denne energien produseres med fossile brensler. Den eneste måten vi kan nå målet vårt om å utelukkende bruke fornybar energi på eiendommene våre er å gjennomføre pilotprosjekter som dette og skalere de gode løsningene.”

    Jani Nokkanen