Helsingfors lufthavn

«Take-off» for Helsingfors’ flyplass­område

Helsingfors Lufthavns markante vekst fører til økt etterspørsel etter eiendom som kan benyttes til å støtte den utvidete driften. Med mål om å utvikle både eksisterende og fremtidig eiendomsinfrastruktur i området, inngikk Nrep et partnerskap med Pontos Oy i 2018. I dag er vi majoritetseier i LAK Real Estate Oy, som tidligere var et heleid datterselskap av Finavia.

LAK Real Estate Oy innehar i dag store arealer rundt flyplassen og Aviapolis-området som skal utvikles videre. Eiendommene består blant annet av Hilton Hotel, ”TOKE”, som er et multifunksjonelt kontorbygg, samt et World Trade Center. Alle ligger ved flyplassen.

Airport area

EN PÅDRIVER FOR VEKST I AVIAPOLIS-OMRÅDET

Det er for tiden rundt 20 000 jobber i Helsingfors-Vantaas flyplassområde, og prognosene tilsier at veksten skal fortsette. Vårt mål er å utvikle et mangfold av næringseiendommer på området, slik som hotell, kontorer, og logistikkanlegg.

Aviapolis er også et strategisk utviklingsområde for Vantaa by og Nreps samarbeid med LAK Real Estate kommer til å bidra med betydelige nye ressurser og kapital i regionutviklingen. De neste tiårene er planen for Aviapolis å utvikle mer enn 200 000 kvadratmeter med boliger, kontorer og andre lokaler for tjenestesektoren.

Avia-byen kommer til å romme rundt 6 400 kvadratmeter med kontorlokaler til utleie samt boliger for omtrent 2 000 beboere. I tillegg inneholder planene et kommersielt senter som sikrer et godt handels- og tjenestetilbud for innbyggerne. Andre, nye fasiliteter er også tatt med i beregningen slik at LAK kan møte behovene som gjør seg gjeldene når det blir flere kontorer og økt etterspørsel etter parkering i flyplassområdet.

Om prosjektet

  • Prosjekttype: Urban utvikling

  • Sted: Helsingfors lufthavn og Aviapolis-området

  • Planer for fremtiden: Over det neste tiåret skal Aviapolis-området utvikles med ytterligere 200 000 kvadratmeter for boliger, kontorer og tertiærnæringer.