Jernbanebyen

Jernbanebyen skal være grønn, delvis bilfri, og en av verdens sunneste bydeler

Jernbanebyen er den siste store brikken i byutviklingen av det sørlige og sentrale København. Det 365.000 kvm store byutviklingsområdet skal omdannes til en ny bydel – her blir det blant annet to store parker og tre fotballbaner. Med en gjennomgående grønn karakter, ville alle med tilknytning til Jernbanebyen bo og arbeide tett på naturen i en eller delvis bilfri bydel.

Baneby Konsortiet, som eies av Nrep, Novo Holdings og Industriens Pension, har kjøpt Freja Ejendommens andel av Jernbanebyen – et område på 78.000 kvm – og skal nå arbeide videre med Team Cobes projekt, ’Jernbanebyen – på sporet av en grønn, bærekraftig bydel’, som vant fjorårets arkitektpris for sitt arbeid med området.

Les mer om prosjektet og få siste nytt på Jernbanebyen.dk

Baneby Konsordiet

Baneby Konsortiet eies av Nrep, Novo Holdings og Industrien Pension. De tre likeverdige partnerne er en sterk kombinasjon av langsiktig dansk kapital og sterk kompetanse innenfor planarbeid og byutvikling.

Rendering: COBE

Optimalisert inneklima og mange områder for rekreasjon


De høye ambisjonene om en sunn bydel skal blant annet innfris ved å redusere CO2-avtrykket og anvende miljøvennlige og energieffektive byggematerialer. Bygningene optimeres i forhold til bl.a inneklima, akustikk og dagslys. I tillegg vil livet i den sørlige delen av Jernbanebyen preges av grønne og rekreative områder mellom byggene, som også vil bidra til områdets biologiske mangfold. Matavfall og avløpsvann skal nyttiggjøres lokalt, i tillegg til at det foreligger en ambisiøs plan for bærekraftsertifisering på både bygg- og bydelsplan.

Fra visjon til reguleringsplan
Baneby Konsortiet arbeider tett med Freja Ejendomme og den andre grunneieren, DSB Ejendomsudvikling, med å omsette forslaget fra Cobe til en endelig helhetsplan, som skal danne grunnlaget for startredegjørelsen og reguleringsplanen for Jernbanebyen. Denne prosessen gjennomføres i tett samarbeid med Cobe, København kommune, lokalutvalg, naboer og andre interessenter i en åpen og inkluderende prosess.

Fakta om Jernbanebyen

  • Prosjekttype: Byutvikling

  • Beliggenhet: København

  • Størrelse: Sydlig del: 78.000 kvm. Samlet byutviklingsareal: 365.000 kvm

  • Forventet byggeperiode: 2023-

  • Utvikler og eier: Baneby Konsortiet bestående av Nrep, Novo Holdings and Industriens Pension – DSB Ejendomsudvikling A/S eier de øvrige 287.000 kvm

  • Arkitekter: Helhedsplan, COBE