UPCYCLE studios

Å ta en verdens­omveltende til live

Å leve aktive, ansvarlige og børekraftige liv med så liten klimapåvirkning som mulig er avgjørende for flere og flere byboere. Upcycle Studios er et unikt svar på dette ønsket siden mer enn to tredeler av bygningene er laget av opp- og gjensirkulerte materiale slik som overskuddsbetong fra byggingen av Københavns T-bane. Denne «ekstreme» tilnærming til oppsirkulering gjorde at prosjektet ble hyllet på en liste over «ideer som endrer verden».

Med Upcycle Studios tilbyr Nrep og partneren vår AG Gruppen løsninger på en økende trend i moderne byliv: Folk ser etter løsninger som kombinerer både bolig og kontor, og som naturlig smelter sammen med omgivelsene og tillater en bærekraftig livsstil. Rekkehusene gjøre det mulig å lage et arbeidssted eller til og med en liten forretning hjemme hos seg selv, noe som gir beboerne mulighet til å leve fleksible liv der arbeids- og fritid naturlig og enkelt går inn i hverandre.

Reduksjon av CO2-utslipp

Nrep har jobbet med arkitekter fra Lendager for å utforske mulighetene for å bruke oppsirkulerte materialer i byggefasen. Resultatene viser et klart fortrinn både når det kommer til bærekraft så vel som økonomi for eieren, brukeren og samfunnet for øvrig.

Vi har utarbeidet en full livssyklusanalyse, også av de økonomiske kostnadene, og ser at oppsirkulering er et godt alternativ til vanlige byggematerialer hvis man kan skalere prosjektet.

Materialvalget alene reduserer CO2-utslippene med 32% i Uppcycle Studios. Hvis vi ser på både bundet CO2 og CO2-ustlippene fra drift over en livstid på 50 år sparer Upcycle Studios oss for 45% av CO2-utslippene sammenlignet med nullalternativet.

Om prosjektet

  • Prosjekttype: Boliger

  • Sted: Ørestad, København, Danmark

  • Bærekraftsprofil: Utstrakt brukt av oppsirkulert materiale, inkludert 904 tonn oppsirkulert beton fra byggingen av Københavns T-bane, overskuddstreverk fra gulv, og oppsirkulerte vinduer, samt elektrisitet og energi fra solceller og varmepumper.

  • Størrelse: 3440 kvadratmeter – 20 rekkehus

  • Ferdigstillelse: 2018

  • Utbygger og eier: Nrep/AG Gruppen

  • Arkitekt: Lendager

  • Entreprenør: AG Gruppen

  • Ingeniørkonsulent: Moe