Nrep lanserer fondet «2150», et teknologifond for bærekraftig byutvikling

februar 23, 2021

Den nordiske eiendomsutvikleren Nrep lanserer fondet «2150», et dedikert venturefond rettet mot teknologi som fremskynder bærekraftig utvikling innen bygg, eiendom og byutvikling. Den første investeringen er allerede gjennomført i CarbonCure, et grønt teknologiselskap som skal redusere CO2-utslipp fra betongproduksjon med 500 millioner tonn årlig innen 2030. Det første fondet på 130 millioner euro har fått med seg investorer som norske Fredensborg AS, Novo Holdings og det danske statsfondet The Green Future Fund.

– Det er gledelig å investere i og støtte et nytenkende og fremtidsrettet eiendomsfond med vekt på bærekraft og teknologi, strategisk viktige områder for oss i Fredensborg, sier Andreas Søtvedt Oulie, Leder av investeringsteamet i Fredensborg.

Nrep forvalter i dag drøyt 71 milliarder kroner i eiendomsverdier og er i sterk vekst i Norge – 4 ut av 6 milliarder i den norske porteføljen ble anskaffet i fjor. Staben i Norge har doblet seg de siste to årene, og selskapet fortsetter ekspansjonen med ytterligere investeringer og ansettelser.

Nå lanserer også Nrep ‘2150’, et venturekapitalfond med mål om å fremskynde det grønne skiftet i utvikling av eiendom og urbane miljøer. Fondet skal investere i teknologi som kan gjøre byer mer bærekraftige og motstandsdyktige. 2150 illustrerer Nreps langsiktige ambisjon for det grønne skiftet innenfor eiendom, forklarer Jens Petter Hagen, leder for den norske virksomheten til Nrep:

– Vitenskapen er entydig: Verden kan ikke nå de nødvendige utslippsreduksjoner uten fundamentale endringer i hvordan vi bygger og driver eiendomsutvikling. Samtidig kan heller ikke eiendomsbransjen levere de nødvendige reduksjoner uten bedre teknologiske løsninger. Vi lanserer 2150 for å akselerere utviklingen og bruken av slik teknologi, sier Jens Petter Hagen, Partner og leder av Nrep i Norge.

Nrep har vært tidlig ute med å ta i bruk en bred portefølje av ny teknologi innen eiendomsutvikling. Nrep var for eksempel blant de første til å ta i bruk den norske tech-suksessen Spacemaker som har utviklet en skybasert AI-teknologi som gjør det mulig å optimalisere potensialet til en utviklingstomt. Nrep er i tillegg involvert i tung energiindustri, som nye dyp-geotermiske brønnteknologier for å oppnå CO2-nøytral oppvarming. Selskapet har også hevet terskelen for bærekraft innenfor bygg og anlegg, blant annet gjennom byggingen av verdens første bygg av gjenvunnet betong, så vel som ‘UN17 Village’, som er et storskala pionérprosjekt som treffer på samtlige av FNs 17 bærekraftmål.

– Kunstig intelligens og andre teknologier har et enormt potensial til å løse urbane utfordringer. Den norske suksesshistorien Spacemaker er et flott bevis på det, forklarer Hagen.

– Når vi som eiendomsutviklere jobber med å forbedre våre millioner kvadratmeter med areal møter vi ofte utfordringer som kunne vært løst med bedre teknologi. 2150 skal bygge bro mellom teknologimiljøene og eiendomsbransjen for å fremme løsninger som er skalerbare, lønnsomme og som har betydelig innvirkning på urban bærekraft, sier Hagen.

Fondets første investering skal redusere 500 millioner tonn CO2 per år
Investeringsstrategien opp mot 2150 vil fokusere på store, uløste problemer på tvers av alle elementer i urbane miljøer, fra måten byene våre planlegges og bygges, energibruk, til måten folk lever og jobber på.

– Vi ser etter skalerbare nyskapinger som materialvalg eller høyteknologier som kan forbedre effektiviteten og minimere avfall. Det er viktig at vi bare investerer der bærekrafteffekten kan måles, sier Hagen.

Det første 2150-fondet skal bygge en portefølje på rundt 20 selskaper, som alle skal ha potensialet for å bli et såkalt ‘gigacorn’, et kommersielt vellykket selskap som har potensial til å redusere CO2-utslipp med et helt gigatonn. Fondets første investering er det kanadiske cleantechselskapet CarbonCure Technologies. Selskapet spesialiserer seg på å binde inn CO2 i fersk betong, som reduserer karbonavtrykket uten at det går utover betongens ytelse. Betong alene står for 8% av det globale CO2-utslippet, og CarbonCure har mål om å redusere CO2-utslippene med 500 millioner tonn årlig innen 2030. Dette tilsvarer å ta 100 millioner biler av veien, hvert år.

CarbonCure sin teknologi brukes for tiden av nesten 300 betongprodusenter. Med støtte fra 2150 og andre investorer som Amazons Climate Pledge Fund, Bill Gates’ Breakthrough Energy Ventures og Microsoft sitt klimainnovasjonsfond, kan CarbonCure nå akselerere sin globale ekspansjon.

– Vi kunne ikke bedt om bedre strategiske investeringspartnere, som deler verdiene våre, i kampen for å avkarbonisere byene våre, sa Robert Niven, administrerende direktør og grunnlegger av CarbonCure, da 2150-investeringen ble kjent.

Støttet av Danmarks Grønne Fremtidsfond og et stjernespekket, internasjonalt rådgivende styre
2150 har mål om å hente inn 200 millioner euro i sitt første investeringsfond, som vil gjøre det til av Europas største venturefond innen bærekraft. Den første emisjonsrunden på 130 millioner euro fikk støtte fra Fredensborg AS, Chr. Augustinus Fabrikker, Novo Holdings og Danmarks Green Future Fund, et statseid fond som støtter initiativer innen grønn omstilling. I tillegg støttes 2150s første fond av andre institusjonelle investorer og europeiske eiendomsutviklere, grunneiere og eiendomsforvaltere som til sammen forvalter mer enn 16 millioner kvadratmeter eiendomsareal.

2150 har fått med seg et erfarent utvalg bestående av teknologer, forskere og byplanleggere for å finne den riktige bærekraftsteknologien å investere i. Blant rådgiverne er arkitekt og grunnlegger av BIG, Bjarke Ingels; direktør for Princetons Andlinger Center for Energy and the Environment, Dr. Lynn Loo; Unitys direktør for kunstig intelligens, Danny Lange; tidligere bærekraftssjef i Obama-administrasjonen, Christine Harada; grunnleggeren av EDGE Technologies, Coen van Oostrom, samt den anerkjente urbanisten og akademikeren, Richard Florida.

Nreps Mikkel Bülow-Lehnsby har ledet opprettelsen av 2150 og har fått med seg medstiftere som Christian Hernandez, en erfaren venturekapitalist og tidligere Facebook-leder; Jacob Bro, tidligere produktsjef for Rocket Internet og Christian Jølck, tidligere styreleder for bærekraftorganisasjonen SYNERGI. Andre medlemmer av investeringsteamet er Nicole LeBlanc, som tidligere jobbet I Alphabet sin urbane produktinkubator Sidewalk Labs; Rahul Parekh, gründer av oppstartsselskapet EatFirst og tidligere administrerende direktør i Goldman Sachs, samt Alexandra Perez, som lanserte urbane teknologisatsinger hos Tech City Ventures.

Med kontorer i London, København og Berlin, skal 2150 føre frem bærekraftige teknologier som skal løse de største problemene i bymiljøet, med et bredt økosystem av aktører i den tilhørende verdikjeden. Ferdigstillelsen av fondet forventes innen midten av 2021.

Published: februar, 23 2021